Financovanie – rýchlo a bez byrokracie

Každý klient s depozitom cenných papierov môže v banke Partner Bank požiadať o lombardný úver až do výšky 90 % hodnoty depozitu. Umožní mu to pokryť krátkodobé výdavky a nemusí sa uchýliť k často nákladnému prečerpávaniu žírového účtu alebo kreditnej karty.

V prípade lombardného úveru (pôžičky) sú cenné papiere založené ako zábezpeka. Ak má klient cenné papiere v depozite spoločnosti Partner Bank, môže požiadať o krátkodobý alebo strednodobý úver – rýchlo a bez byrokracie.

Kontakt: 0043/732 69 65 – 0