Akcie

Akcie sú podiely v spoločnostiach, ktoré investori uchovávajú priamo vo svojich depozitoch ako špeciálne aktíva. Prostredníctvom dividend sa zisky spoločnosti pomerne prerozdelia investorom (akcionárom) a tvoria dodatočný príspevok k zvyšovaniu hodnoty samotnej spoločnosti.

V populácii nemecky hovoriacich krajín nie sú akcie vnímané ako účasť v spoločnostiach, ale ako krátkodobé špekulatívne nástroje, ktoré zahŕňajú vysoké riziká a straty, a preto sa majú držať len v združenej forme (investičný fond alebo poistenie). Je pravda, že hodnoty spoločnosti a súvisiace akcie sú vystavené kolísaniu a možným stratám. Sú preto rizikovejšie ako úspory.

Investície do akcií sa preto rozdeľujú medzi niekoľko spoločností, vďaka čomu sa riziká znižujú. Priamy nákup a priame držanie akcií však prinášajú výhody oproti združeným produktom, ako sú investičné fondy alebo certifikáty.

Priame vlastníctvo spoločností nepredstavuje ďalšie riziká. Ako príklady možno uviesť: netransparentné a krátkodobé špekulácie, úvery, termínované obchodovanie a iné úkony, ktoré sa stali normou v rámci balíkov produktov, ako sú investičné fondy. Najmä v prípade väčšieho majetku sa preto uprednostňujú priame investície a držba akcií, dlhopisov a zlata.