Fondy obchodované na burze (ETF)

Investičné fondy sú obvykle porovnávané s referenčným indexom, ako je napríklad nemecký akciový index DAX alebo americký index Dow Jones. Preto vznikli fondy, ktoré jednoducho index kopírujú, nevyžadujú si tak správu a netýkajú sa ich ani súvisiace poplatky.

Spravidla sa obchoduje prostredníctvom burzy, čo je aj dôvodom pomenovania týchto fondov: Fondy obchodované na burze (angl. Exchange Traded Funds – ETF). Existujú už tisícky takýchto fondov, a preto sa dôležitým výberovým kritériom stala transparentnosť. Je faktom, že mnohé indexové fondy v portfóliu vlastne neuchovávajú zodpovedajúce akcie a dlhopisy, ale ich skôr tvoria pomocou nástroja SWAPS (tzv. syntetické fondy ETF).

Nielen pri aktívne spravovaných investičných fondoch, ale aj pri pasívnych fondoch ETF sa dlhopisy a akcie zapožičiavajú na generovanie dodatočných výnosov pre samotnú spoločnosť fondu. Hrozí tak väčšie riziko, ktoré sa vlastníkovi podielu oplatí len čiastočne, ak vôbec. V prípade plne fyzicky sa replikujúcich fondov ETF je tieto pôžičky dokonca možné nájsť a pozrieť si na internete.