Zhodnotenie
so zlatom
v trezore

Fyzické zlato ako vecná hodnota v neistých časoch

Zabezpečenie v podobe zlata v trezore.

Ako najlepšia stratégia pri zabezpečení budúcnosti sa overila diverzifikácia – teda široký rozptyl majetku do rozličných foriem vkladu. Spoločnosť Partner Bank je ako banka orientovaná na zabezpečenie budúcnosti presvedčená, že kľúčovým prvkom zabezpečenia budúcnosti by mali byť peňažné prostriedky a vecné hodnoty, ako sú sporiace vklady, kvalitné dlhopisy a široko diverzifikované akcie „Blue Chip“, nehnuteľnosti, ako aj zlato.

V spoločnosti Partner Bank môžete získať zlato najvyššej kvality 999,9 Fine Gold, 24 karátové s garanciou kvality – „Good Delivery“. Keďže hodnota zlata podlieha výkyvom, spoločnosť Partner Bank ponúka klientom aj príležitosť vybudovania depozitu zlata prostredníctvom pravidelného nákupu malých množstiev zlata počas dlhšieho časového obdobia. S týmto variantom pravidelného nakupovania zlata môžu klienti jednoducho a pohodlne získať fyzické zlato a profitovať pritom z možného efektu priemernej ceny: pri nízkych kurzoch nakúpiť viac zlata a pri vysokých kurzoch menej. Produkt FINE GOLD od spoločnosti Partner Bank charakterizuje transparentnosť a flexibilita. Informácie o úschove sú prehľadne a pohodlne dostupné prostredníctvom online služby pre klientov.

  • Fyzické zlato ako aktívum pre neisté časy
  • Zlato je 100 % fyzicky uložené v trezore banky v Rakúsku
  • Zlato najvyššej kvality: 999,9 Fine Gold, 24 karátov
  • K dispozícii v krátkom čase prostredníctvom predaja alebo vydania
  • Možnosť pravidelného nákupu zlata


Upozorňujeme, že kurzové riziko a riziko výmenného kurzu môžu viesť k vysokým stratám kapitálu. Krátka prezentácia nie je základom investičných rozhodnutí alebo uzatvorenia zmlúv a nemôže nahradiť individuálne investičné poradenstvo. Venujte pozornosť dôležitým právnym informáciám.

Tresor