Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Viedeň, Berlín, Budapešť, Ľubľana, Praha, Bratislava

Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Viedeň, Berlín, Budapešť, Ľubľana, Praha, Bratislava

Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Viedeň, Berlín, Budapešť, Ľubľana, Praha, Bratislava

Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Viedeň, Berlín, Budapešť, Ľubľana, Praha, Bratislava

Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Viedeň, Berlín, Budapešť, Ľubľana, Praha, Bratislava

Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Viedeň, Berlín, Budapešť, Ľubľana, Praha, Bratislava

Banka

So spoľahlivým partnerom na ceste za ziskom.

Rakúsko predstavuje spojenie medzi tradíciou a modernou dobou. Rovnako ako naša banka – Partner Bank.

Banka bola založená v roku 1992 a jej sídlom sa stalo Rakúsko. Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje na poradenstvo a pomoc ľuďom pri ich finančnom plánovaní a pri vytváraní dôchodkového zabezpečenia. To všetko v spolupráci s poskytovateľmi finančných služieb. Spolupracuje s profesionálnymi poskytovateľmi finančných služieb v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku a na Slovensku. Klient má možnosť nadobudnúť v spoločnosti Partner Bank cenné papiere a fyzické zlato. Oboje je právne oddelené od majetku banky a je vo vlastníctve klienta.

Okrem správy depozitu a platformy cenných papierov sa spoločnosť Partner Bank špecializovala na správu majetku aj pre menšie objemy investícií. Spoločnosť Partner Bank od svojho založenia postupne svoje portfólio riešení rozšírila. Začala ako okrajový hráč špecializujúci sa na inovatívne akciové produkty, ktoré sú atraktívnym doplnkom široko orientovaného systému dôchodkového zabezpečenia. Následne svoje portfólio rozšírila o balíky fondov, balíky dlhopisov a fyzické zlato. Spoločnosť Partner Bank tak ponúka svojim klientom jedinečnú príležitosť získať od poskytovateľov finančných služieb riešenia dôchodkového zabezpečenia v oblasti cenných papierov s kvalitou súkromného bankovníctva.

Vlastníkom spoločnosti Partner Bank je nadácia „Foundation for Social and Economic Development“. Cieľom nadácie je podpora sociálneho a ekonomického rozvoja. S týmto cieľom nadácia založila aj neziskovú organizáciu Two Wings (www.twowings.com), ktorá podporuje vzdelávanie mladých ľudí v rozvojových krajinách.

Spoločenská a sociálna zodpovednosť je súčasťou podnikateľskej kultúry spoločnosti Partner Bank. Už viac ako 10 rokov podporuje spoločnosť Partner Bank spolu s poskytovateľmi finančných služieb a klientmi starostlivo vybrané rozvojové projekty, v spolupráci s organizáciou Two Wings Network.
Nadácia ani spoločnosť Partner Bank nemajú podiel v investičných spoločnostiach a subjektoch poskytujúcich produkty. Spoločnosť Partner Bank môže poradenské služby a výber produktov poskytovať nezávisle a objektívne aj z toho dôvodu, že nevydáva svoje vlastné dlhopisy, fondy ani certifikáty. 

„Profesionálni poradcovia v oblasti aktív pomáhajú v spolupráci so spoločnosťou Partner Bank ľuďom pri ich finančnom plánovaní a zabezpečení budúcnosti.“

členovia správnej rady