Financování – rychle a bez byrokracie

Každý klient s depozitem cenných papírů může u Partner Bank po dohodě požádat o lombardní úvěr až do výše 90 % hodnoty depozitu. To vám rovněž umožní pokrýt v krátké době poptávku po penězích, aniž byste se museli uchýlit k drahému kontokorentu nebo kreditní kartě.

U lombardního úvěru (půjčky) slouží cenné papíry jako zástava. Bude-li mít klient cenné papíry v depozitu Partner Bank, může na ně získat krátkodobý nebo střednědobý úvěr – rychle a bez byrokracie.

Kontakt: 0043.732.6965-0