Sporiaci účet Partner Bank

Chceli by ste bezpečne ukladať peniaze a mať aj zabezpečený rýchly prístup k nim? V tom prípade je účet vedený v spoločnosti Partner Bank tou správnou voľbou. Pevné úrokové sadzby pre vaše peniaze bez toho, aby ste boli viazaní na konkrétnu výpovednú lehotu. 

Výhody, ktoré ponúka spoločnosť Partner Bank:

  • Bezpečne uložené peniaze
  • Atraktívna úroková sadzba vo výške 0,25 %
  • Jednoduché a jasné podmienky
  • Bez výpovednej lehoty
  • Uschovanie peňazí pre budúce investície


Ako možno definovať uložené peniaze?

Na účte vedenom v spoločnosti Partner Bank môžete uložiť svoje peniaze na neurčito. Týmto spôsobom môžete jednoducho vytvárať peňažné rezervy pre budúce investície.  

Atraktívne úrokové sadzby, žiadny záväzok, žiadne riziko


Bezpečne uložené peniaze

Hľadáte možnosť bezpečného uloženia peňazí? V prípade účtu vedeného v spoločnosti Partner Bank (sporiaci účet) nie ste vystavení žiadnemu riziku.

Záruka ochrany vkladov – Rakúska národná banka: Vklady sú zabezpečené až do výšky 100 000 EUR na osobu a banku. Poistenie vkladov je nezávislé od štátnej príslušnosti vkladateľa. 

Prečítajte si ďalšie informácie:  https://www.oenb.at/FAQ/Finanzmarktstabilitaet/Einlagensicherung.html