Investičné fondy

Investičné fondy vybrané našou bankou zahŕňajú všetkých renomovaných poskytovateľov s vysokou reputáciou a majú príslušnú veľkosť alebo špecializáciu, ktoré môžu byť len výsledkom dlhoročných skúseností na trhu. Investičné fondy existujú už viac ako 200 rokov, ale iba niekoľko fondov môže poskytnúť kvalitu pretrvávajúcu niekoľko desaťročí. Mnohé fondy sa opätovne zakladajú, pričom sa modernizujú, a potom musia byť buď zrušené, alebo zlúčené s ostatnými a opäť zmiznú z trhu.

Domnievame sa, že pre zabezpečenie budúcnosti je lepšie siahnuť po osvedčených investičných fondoch a spoločnostiach a nevkladať ako „obchodný anjel“ rizikový kapitál do začínajúcich spoločností na trhu, pretože len niekoľko novozaložených spoločností môže na trhu skutočne obstáť. Výskumy ukazujú, že viac ako 90 % fondov nedosiahne pri hodnotení za obdobie 10 rokov svoj štandard. Je pravda, že fond môže byť od určitej veľkosti príliš neflexibilný; v takomto prípade sa však uzavrie. Fondy, ktoré nedosahujú hodnotu 100 miliónov EUR, majú vo vzťahu k svojmu majetku vysoké náklady, pričom tieto náklady sa v rámci fondu ďalej navyšujú.  Výsledkom je pomerne slabšia výnosnosť pre klientov ako pri veľkých fondoch. Skúsenosti navyše ukazujú, že v krízovej situácii je v mnohých ohľadoch žiadanejší malý fond, a to najmä vtedy, keď v krátkom čase veľa klientov súčasne stiahne kapitál z fondu.

Najlepšie investičné fondy môžu dlhodobejšie prekračovať referenčný index, čo je dôvodom ich vyšších poplatkov v porovnaní s pasívnymi fondmi. To sa však nevzťahuje na stredné fondy ani na fondy nižšej výkonnosti. V záujme klienta je preto potrebné nepretržité monitorovanie zakúpených investičných fondov.