Krajiny

Spoločnosť Partner Bank so sídlom v rakúskom Linci poskytuje nezávislé služby aj v Nemecku, na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku. Na obchodnú činnosť v Českej republike bola založená pobočka v Brne.
PARTNER BANK AG 

Goethestraße 1a, 
4020 Linz
Phone.: +43 732 6965-0
Fax: +43 732 66 67 67
E-Mail:

PARTNER BANK AG 

odštěpný závod

Nové sady 996/25
60200 BRNO
E-Mail: