Kontakt

Radi vám poskytneme potrebné informácie o službách spoločnosti Partner Bank a poskytovateľov finančných služieb, a to buď osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu:  

Centrála:
Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz
Tel. č.: +43/50 69 65 – 0, fax: +43/732 66 67 67, e-mail: info@partnerbank.at
Otváracie hodiny: pondelok – štvrtok: 9.00 – 17.00 h, piatok 9.00 – 12.00 h

Telefonicky k zastihnutiu: pondelok – štvrtok: 9.00 – 13.00 h, piatok 9.00 – 12.00 h

Spoločnosť Partner Bank spolupracuje s nezávislými poskytovateľmi finančných služieb. Poskytovatelia finančných služieb sú poradcovia, ktorí sú prítomní tam, kde sú potrební – u klienta, a to aj nad rámec stránkových hodín. Tým, že sú nezávislí, majú slobodu ponúkať svojim klientom finančné riešenia, ktoré v skutočnosti považujú za najlepšie na trhu – bez potreby zohľadňovania nariadení od poskytovateľov produktov. Klient si tak môže vybrať zo širokého spektra investícií.

Spoločnosť Partner Bank preberá zodpovednosť za poskytovateľov finančných služieb, ktorí s ňou spolupracujú a ktorí sami nevlastnia licenciu alebo povolenie na bankové transakcie a transakcie s cennými papiermi, na základe ktorých by sami preberali zodpovednosť. Zodpovednosť je obmedzená na správne investičné poradenstvo o službách súvisiacich s cennými papiermi a vedením depozitného účtu v banke. Tieto služby ponúka samotná banka. Keďže poskytovatelia finančných služieb predstavujú nezávislé spoločnosti, ktoré sú oddelené od banky, vklady klientov prijíma iba spoločnosť Partner Bank.