INFORMÁCIA PRE KLIENTA a VOP

 

Tu nájdete naše všeobecné obchodné podmienky a môžete si ich prevziať vo formáte PDF.

 
Informácia pre klientov so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Partner Bank AG