Akcie

Podílejte se jako spolumajitel na nejlepších společnostech světa

Akcie představují podíly ve společnostech. Investoři se prostřednictvím tohoto typu investice přímo podílejí na společnostech a získávají jejich akcie. Pokud společnosti vytvářejí zisky, jsou tyto poměrně rozděleny investorům (akcionářům) ve formě dividend. Prostřednictvím výplaty dividend získávají investoři vedle růstu hodnoty společnosti další příjem.

Jak se určuje cena akcie?

Cena kótovaných akcií je výsledkem nabídky a poptávky. Představuje aktuální tržní ocenění společnosti, tzv. tržní kapitalizaci.

Akcie jsou často vnímány spíše jako krátkodobé spekulativní předměty s vysokým rizikem než jako investice do podniků. Je pravda, že hodnoty společností – v podobě akcií – podléhají výkyvům a možným ztrátám. Podnikové investice, jako jsou akcie, je proto také třeba klasifikovat jako rizikovější investiční produkt než spořicí vklady.

Investor snižuje riziko kapitálových investic rozložením kapitálových investic do více společností.