Akcie

Akcie jsou podíly na společnosti, které mají investoři přímo ve svém depozitu jako zvláštní majetek. Zisky podniku jsou prostřednictvím dividend poměrně rozdělovány mezi investory (akcionáře) a vytváří doplněk k samotnému zvýšení hodnoty podniku.

U obyvatel německy mluvících zemí nejsou akcie vnímány jako podíl na společnostech, ale jako krátkodobé spekulativní nástroje, které s sebou nesou vysoká rizika a ztráty, a proto by měly být vlastněny pouze ve vázané formě (investiční fondy nebo pojištění). Je pravda, že hodnoty společností – a tedy i s tím související akcie – podléhají výkyvům a možným ztrátám. Týká se jich tedy více rizik než spořicích vkladů.

Investice do akcií se tedy rozdělují do řady podniků, aby se tato rizika snížila. Přímý nákup a přímé vlastnictví akcií mají ovšem oproti vázaným produktům, jako jsou investiční fondy nebo certifikáty, výhody.

Díky přímému vlastnictví podniku nejste vystaveni dodatečným rizikům. Příklady jsou: netransparentní a krátkodobé spekulace, půjčky, termínované obchody a další manévry, které se v rámci vázaných produktů, jako jsou investiční fondy, staly normou. Zejména u velkého majetku se tedy dává přednost přímým investicím a držení akcií, dluhopisů a zlata.