Země

Partner Bank se sídlem v rakouském Linci kooperuje s poskytovateli finančních služeb v Německu, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Za účelem obchodování na území České republiky byla založena pobočka v Brně.

 
 
eu_karte_neutral.jpg

PARTNER BANK AG

Goethestraße 1a,
4020 Linec
Tel.: +43 732 6965-0
Fax: +43 732 66 67 67
E-mail: info@partnerbank.at

 

PARTNER BANK AG
odštěpný závod

Nové sady 996/25
60200 BRNO
Phone: +420 727 964646
E-Mail: nto@partnerbank.cz