Investiční fondy

Naší bankou vybrané investiční fondy patří všechny renomovaným nabízejícím subjektům s velmi dobrou pověstí a všech velikostí nebo specializací, které mohly na trhu vzniknout jen díky dlouholetým zkušenostem. Investiční fondy existují již přes 200 let, ale pouze málo fondů dokáže předložit důkaz kvality v podobě desetiletí fungování. Mnoho fondů je zakládáno nově, přinášejí nové trendy a pak se musí buď etablovat, nebo fúzovat s jinými, nebo z trhu opět zmizí.

Domníváme se, že pro penzi je lepší obracet se na prověřené investiční fondy a společnosti, a nikoliv jako „Business Angel“ dávat k dispozici rizikový kapitál, protože na trhu se skutečně udrží jen málo nově zakládaných společností. Studie ukazují, že přes 90 % fondů v 10letém výsledku nedosáhne svých ukazatelů. Je pravda, že fondy od určité velikosti mohou být těžkopádné; v takovém případě ale budou uzavřeny. Fondy s majetkem do 100 milionů eur mají až do tohoto okamžiku ve vztahu k majetku vysoké náklady, a tyto náklady se v rámci fondu dále rozpočítávají.  Proto vznikají pro zákazníka relativně obtížnější výsledky než u velkých fondů. Zkušenosti navíc ukazují, že v krizových případech je menší fond v mnoha ohledech výhodnější, zejména tehdy, když v krátkém čase vybírá z fondu kapitál současně mnoho klientů.

Nejlepší investiční fondy dokážou během dlouhých období překonávat referenční index, proto se jejich vyšší poplatky vyplatí v porovnání s pasivními fondy. To ovšem neplatí u středně velkých fondů nebo u spodního výsledkového kvartilu. Z hlediska klienta je tedy nutné nepřetržité sledování nakupovaných investičních fondů.