Co znamená správa ­investic?

Jestliže se investor(ka) rozhodne pro produkt PARTNER BANK pro správu majetku, např. akciový koš, koš fondů atd., vybírá si tak určitou investiční strategii, která odpovídá jeho/jejím cílům, požadavkům a rizikovému chování.

PARTNER BANK nakupuje a prodává cenné papíry v rámci této investiční strategie, aby bylo možné co nejlépe dosáhnout klientova investičního cíle. PARTNER BANK bude pověřena provedením, změnou nebo zachováním investic a rovněž hotovostních pozic a v tomto smyslu provede na účet zadavatele všechny nezbytné nákupy a podeje tuzemských i zahraničních cenných papírů, včetně devíz.

PARTNER BANK není emitentem cenných papírů ani správcem fondu vybraných investičních fondů nebo fondů fondů. Proto mohou odborníci PARTNER BANK na cenné papíry objektivně vybírat cenné papíry slibující úspěšnost. Klient(ka) by měl(a) vědět, že správa cenných papírů nedokáže odstranit rizika investování do cenných papírů. Těmi jsou především rizika související s kurzem, inflací, změnou směnného kurzu / rizika bonity měny / emitenta atd. Se správou majetku lze přesto těmto rizikům předcházet nejlépe:

  • Experti na cenné papíry vybírají cenné papíry objektivně a podle fundamentálních dat s ohledem na jejich potenciální výnosy a rizika
  • Experti na cenné papíry sledují trh a ihned reagují změnami portfolia
  • široké rozprostření podle investiční strategie, podle kategorií cenných papírů, oblastí, regionů a na různé správce fondů atd. Správa majetku u PARTNER BANK nemůže a nenahradí vaši základní penzi prostřednictvím spoření, stavebního spoření atd., může být ovšem doplňkem a zpřístupnit vám možnosti, které otevírá trh s cennými papíry.