Informace požadované zákonem

Vaše vklady jsou smluvně kryty společností ESA-Einlagensicherung Austria GmbH, která je oficiálně uznávána.

Zde si můžete stáhnout naše informace o pojištění vkladů:

Zde si můžete stáhnout naše informace podle WAG:

Zde si můžete stáhnout naše informace podle BörseG:

Zde si můžete stáhnout naše informace podle SFDR: