Zhodnotenie
so zlatom
v trezore

Fyzické zlato ako vecná hodnota v neistých časoch

Už viac
ako 25 rokov
Partner Bank

Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti

Partner Bank, banka pre zabezpečenie budúcnosti

So spoľahlivým partnerom na ceste za ziskom.

Rakúsko predstavuje spojenie medzi tradíciou a modernou dobou. Rovnako ako naša banka – Partner Bank. 

Banka bola založená v roku 1992 a jej sídlom sa stalo Rakúsko. Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje na poradenstvo a pomoc ľuďom pri ich finančnom plánovaní a pri vytváraní dôchodkového zabezpečenia. To všetko v spolupráci s poskytovateľmi finančných služieb. Partner Bank je špecialista na dlhopisy, akcie, fondy a fyzické zlato a ponúka poskytovateľom finančných služieb a klientom prístup na trh s cennými papiermi. Spolupracuje s profesionálnymi poskytovateľmi finančných služieb v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku a na Slovensku, aby mohla čo najlepšie slúžiť klientom.

„V spolupráci so spoločnosťou Partner Bank poskytovatelia finančných služieb sprevádzajú klientov pri ich finančnom plánovaní a zabezpečení budúcnosti.“

Silný partner pre navýšenie majetku a dôchodkové zabezpečenie

Partner Bank ako banka orientovaná na zabezpečenie budúcnosti považuje za svoju kľúčovú kompetenciu poskytovanie kompletného servisu poskytovateľom finančných služieb a klientom v oblasti finančného plánovania, navyšovania aktív a riešení analýz či správy majetku za podpory informačnej a výpočtovej techniky.

Tu sa dozviete viac…

Bildhafte Darstellung einer neuen Geschäftsbeziehung durch Händeschütteln zweier Geschäftspartner

Diverzifikácia, kvalita a transparentnosť

Ako najlepšia stratégia v oblasti zabezpečenia budúcnosti sa osvedčila diverzifikácia – čiže široký rozptyl majetku do rôznych foriem investovania.

Spoločnosť Partner Bank ponúka v súlade s princípom „jadro-satelit“, ktorý je súčasťou stratégie zabezpečenia budúcnosti, ako jadro pokrytie penzijného obdobia peniazmi a vecnými hodnotami. Sem patria napríklad sporiace vklady. Toto základné zabezpečenie odporúča rozšíriť prostredníctvom kvalitných dlhopisov, široko diverzifikovaných akcií „Blue Chip“, elitných fondov, nehnuteľností a fyzického zlata. Satelity umožňujú investorovi participovať aj na svetových megatrendoch a odvetviach či trhoch zameraných na budúcnosť. 

Tu sa dozviete viac…

Darstellung einer Diversifikationsstrategie des Vermögens