30 rokov
Partner Bank

Dôvera. Kvalita. Nezávislosť.

Zhodnotenie
so zlatom
v trezore

Fyzické zlato ako vecná hodnota
v neistých časoch

Partner Bank, banka pre zabezpečenie budúcnosti

So spoľahlivým partnerom na ceste za ziskom.

Rakúsko predstavuje spojenie medzi tradíciou a modernou dobou. Rovnako ako naša banka – Partner Bank. 

Banka bola založená v roku 1992 a jej sídlom sa stalo Rakúsko. Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje na poradenstvo a pomoc ľuďom pri ich finančnom plánovaní a pri vytváraní dôchodkového zabezpečenia. To všetko v spolupráci s poskytovateľmi finančných služieb. Partner Bank je špecialista na dlhopisy, akcie, fondy a fyzické zlato a ponúka poskytovateľom finančných služieb a klientom prístup na trh s cennými papiermi. Spolupracuje s profesionálnymi poskytovateľmi finančných služieb v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku a na Slovensku, aby mohla čo najlepšie slúžiť klientom.

„V spolupráci so spoločnosťou Partner Bank poskytovatelia finančných služieb sprevádzajú klientov pri ich finančnom plánovaní a zabezpečení budúcnosti.“

Silný partner pre navýšenie majetku a dôchodkové zabezpečenie

Partner Bank ako banka orientovaná na zabezpečenie budúcnosti považuje za svoju kľúčovú kompetenciu poskytovanie kompletného servisu poskytovateľom finančných služieb a klientom v oblasti finančného plánovania, navyšovania aktív a riešení analýz či správy majetku za podpory informačnej a výpočtovej techniky.

Tu sa dozviete viac…

Bildhafte Darstellung einer neuen Geschäftsbeziehung durch Händeschütteln zweier Geschäftspartner

Diverzifikácia, kvalita a transparentnosť

Ako najlepšia stratégia v oblasti zabezpečenia budúcnosti sa osvedčila diverzifikácia – čiže široký rozptyl majetku do rôznych foriem investovania.

Spoločnosť Partner Bank ponúka v súlade s princípom „jadro-satelit“, ktorý je súčasťou stratégie zabezpečenia budúcnosti, ako jadro pokrytie penzijného obdobia peniazmi a vecnými hodnotami. Sem patria napríklad sporiace vklady. Toto základné zabezpečenie odporúča rozšíriť prostredníctvom kvalitných dlhopisov, široko diverzifikovaných akcií „Blue Chip“, elitných fondov, nehnuteľností a fyzického zlata. Satelity umožňujú investorovi participovať aj na svetových megatrendoch a odvetviach či trhoch zameraných na budúcnosť. 

Tu sa dozviete viac…

Darstellung einer Diversifikationsstrategie des Vermögens