Pravilnik o zasebnosti PARTNER BANK AG

Izjava o varstvu podatkov


Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas izjemnega pomena in mu zato posvečamo posebno skrb. Vaše osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določil (Splošna uredba o varstvu podatkov (DSGVO), Zakon o varstvu podatkov in Zakon o telekomunikacijah (DSG & TKG) v povezavi z Zakonom o nadzoru nad vrednostnimi papirji (WAG), Zakonom o preprečevanju pranja denarja na finančnih trgih in Zakonom o bančništvu (FM-GwG & BWG)). S temi informacijami o varstvu podatkov vas seznanjamo z najpomembnejšimi vidiki obdelave podatkov v okviru svoje spletne strani in poslovne dejavnosti.

Osebni podatki

Osebni podatki so podatki/navedbe o zadevnih osebah, katerih identiteta je določena ali jo je mogoče določiti. Podatki/navedbe so lahko vse informacije, ki so povezane z neko osebo ali jih je mogoče povezati z njo, npr. ime, naslov, telefonska številka in datum rojstva.

Kontakt z nami

Če z obrazcem na spletni strani ali po e-pošti vzpostavite stik z nami, se vaši navedeni podatki, ne glede na specifične z zakonom določene dolžnosti hranjenja, kot na primer v skladu z Zakonom o enakem obravnavanju pri prijavah na razpise za delovna mesta, zaradi obdelave povpraševanja in za primer s tem povezanih vprašanj pri nas hranijo šest mesecev. Teh podatkov brez vašega soglasja ne bomo posredovali nikomur.

Piškotki (Cookies)

Naša spletna stran uporablja piškotke (Cookies). To so majhne tekstualne datoteke, ki se s pomočjo brskalnika odlagajo na vaš računalnik. Na vašem računalniku ne povzročajo nobene škode.

Piškotke (Cookies) uporabljamo zato, da lahko ponudbo oblikujemo prijazno za uporabnike. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni na vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete. Omogočajo nam, da brskalnik pri vašem naslednjem obisku znova prepoznamo.

Če tega ne želite, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da vas obvešča o nameščanju piškotkov in to dovolite le v posameznih primerih. 

V primeru dezaktiviranja piškotkov je lahko delovanje naše spletne strani omejeno.

Shranjevanje podatkov v primeru pogodbe

Obdelava podatkov, ki nam jih dajete na voljo v okviru priprav za sklenitev pogodbe, služi izključno omogočanju in izpolnitvi pogodbe ter izpolnitvi pravnih dolžnosti (npr. iz Zakona o nadzoru nad vrednostnimi papirji, Zakona o preprečevanju pranja denarja na finančnih trgih).

Razen teh podatkov, ki nam jih prepustite za preverjanje identifikacije ali primernosti v okviru priprav za sklenitev pogodbe, posegamo v okviru preverjanja glede pranja denarja tudi po javno dostopnih informacijah, in sicer preko specifičnih baz podatkov (npr. World Check). Le tisti javni podatki, ki so potrebni za dokumentacijo, se pri tem obdelujejo še naprej; vsi drugi podatki se izbrišejo.

Vsi osebni podatki bodo po prenehanju poslovnega odnosa z vami po poteku časa obveznega shranjevanja v skladu z nacionalnimi predpisi (7 let) izbrisani.

Poseben primer – na IT-ju temelječe svetovanje

V primeru svetovanja, ki temelji izključno na IT-ju in poteka preko portala Bankportal Partner Bank, se vaše navedbe glede zmožnosti za nošenje izgub, glede pripravljenosti za tveganje, vedenja/znanja in preferenc analizirajo, na podlagi česar je nato mogoče najti ustrezen portfelj upravljanja premoženja za vas (avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem). Ker se odločitev sprejme samo na podlagi vaših navedb, to omejuje vašo svobodno izbiro glede vnaprej določenih portfeljev.

Zavarovanje pri posredovanju podatkov v tretjo državo

Da bi lahko svoje obveznosti iz pogodbe z vami izpolnili kar najbolje, tehnične storitve stalno vzdržujemo oziroma jih nenehno izboljšujemo. Zato je nujno, da imajo naši pogodbeni izvajalci IT-storitev dostop do sistemov, kar vključuje tudi vaše podatke. Naši izvajalci IT-storitev bivajo tako na področju EU kakor tudi izven njega. Za izvajalce IT-storitev, ki se nahajajo izven EU, je med drugim s standardnimi klavzulami o varstvu podatkov pogodbeno zagotovljeno, da upoštevajo vse ukrepe za zaščito podatkov.

Vaše pravice

Načeloma imate pravico do

  • informacij o svojih osebnih podatkih,
  • popravkov ali brisanja svojih podatkov, če so napačni ali niso potrebni za poslovni odnos,
  • ugovora proti obdelavi, če to ni v nasprotju z zakonskimi zahtevami,
  • prenosljivosti podatkov,
  • preklica danega soglasja

Če mislite, da obdelava vaših podatkov pomeni kršitev Zakonodaje o varstvu podatkov ali da so vaše pravice s področja varstva podatkov kršene kako drugače, imate pravico, da pri našem pooblaščencu za varstvo podatkov ter pri avstrijskem organu za varstvo podatkov vložite pritožbo.  

Varnost

Vaša varnost je za nas izjemnega pomena in ji zato posvečamo največjo skrb: Pri prenosu in shranjevanju osebnih podatkov uporabljamo najsodobnejše varnostne programe in najvarnejše postopke kodiranja in šifriranja ter sistem kontrole dostopov, da bi podatke v najboljši možni meri zavarovali pred nepooblaščenimi posegi.

Pooblaščenec za varstvo podatkov:

Naš pooblaščenec za varstvo podatkov vam je na voljo na naslovu

Stanje: maj 2018