Kaj pomeni upravljanje premoženja?

Če se vlagatelj odloči za izdelek za upravljanje premoženja pri PARTNER BANK (npr. za delniško košarico, košarico skladov itd.), izbere posebno naložbeno strategijo, ki ustreza njegovim ciljem, potrebam in tveganim ravnanjem.

PARTNER BANK kupuje in prodaja vrednostne papirje v okviru te naložbene strategije za najboljše možno doseganje naložbenih ciljev, h katerim stremi stranka. PARTNER BANK je pooblaščena za urejanje, spreminjanje ali ohranjanje naložb in denarnega stanja. V tem smislu v imenu stranke zagotavlja tudi opravljanje vseh potrebnih nakupov in prodaje domačih in tujih vrednostnih papirjev, vključno z deviznimi sredstvi.

PARTNER BANK ni izdajateljica vrednostnih papirjev ali upraviteljica izbranih investicijskih skladov oz. krovnih skladov. Zato lahko strokovnjaki za vrednostne papirje pri PARTNER BANK izbirajo objektivno obetajoče vrednostne papirje. Stranka se mora zavedati, da upravljanje premoženja ne more odpraviti tveganj pri naložbi v vrednostne papirje. Ta tveganja se nanašajo predvsem na: tečajno tveganje, inflacijsko tveganje, devizno/valutno tveganje, tveganje izdajatelja/bonitetno tveganje itd. V primeru upravljanja premoženja pa se tem tveganjem optimalno izognemo tako, da:

  • strokovnjaki vrednostne papirje objektivno izberejo glede na temeljne podatke o možnosti in tveganju za dobiček
  • strokovnjaki za vrednostne papirje spremljajo trg in se hitro odzovejo s spremembo sestave portfelja
  • naložbe široko razpršimo glede na naložbene strategije, razrede vrednostnih papirjev, sektorje, regije, različne upravitelje skladov itd. Upravljanje premoženja v PARTNER BANK ne more in ne bo nadomestilo vaše osnovne preventive s hranilno knjižico, stanovanjskim varčevanjem itd. Lahko pa jih dopolni in vam zagotovi dostop do priložnosti na trgu vrednostnih papirjev.