Močan partner za ustvarjanje premoženja in preventivo

Partner Banka vidi svojo temeljno pristojnost v celovitem zagotavljanju pomoči ponudnikom finančnih storitev in njihovim strankam na področju finančnega načrtovanja, ustvarjanja premoženja in računalniško podprtih rešitev za ocenjevanje in upravljanje.

Sodelovanje s ponudniki finančnih storitev

Zaupanje in odgovornost sta pri stranki v središču finančnega svetovanja, ki temelji na dejstvih. Storitve Partner Banke pri tem podpirajo ponudnika finančnih storitev. Podpora usposobljenih in prijaznih bančnih uslužbencev, strokovna usposabljanja za vrednostne papirje in seminarji s panožnimi strokovnjaki krepijo gospodarski uspeh. Ponudniki finančnih storitev svetujejo svojim strankam posamezno in strokovno. Partner Banka spodbuja kakovost svetovanja s stalnimi usposabljanji in seminarji.

Ponudniki finančnih storitev so svetovalci, ki so tam, kjer jih potrebujemo – pri strankah, in to tudi zunaj delovnega časa. Ker so samostojni, lahko svojim strankam svobodno ponudijo finančne rešitve, ki jih dejansko štejejo za najboljše na trgu –  neodvisno od predpisanih smernic in ponudnikov izdelkov. Tako stranka lahko izbira iz širokega spektra naložb.

Partner Banka jamči za ponudnike finančnih storitev, s katerimi sodeluje, ki sami nimajo koncesije ali dovoljenja za bančno poslovanje in poslovanje z vrednostnimi papirji in so zato sami odgovorni.

Jamstvo je omejeno na pravilno naložbeno svetovanje o storitvah za vrednostne papirje, ki jih opravi banka, z vodenjem depozita pri banki. Ker so ponudniki finančnih storitev samostojna podjetja, sprejema depozite strank le Partner Banka. Tudi predstavništva in storitvena mesta so samostojni ponudniki finančnih storitev in niso podružnice Partner Banke.

»Inovacija Partner Banke: Preventivne rešitve z vrednostnimi papirji s kakovostjo osebnega bančništva. Svetovanje ter svobodna izbira najboljših delnic, obveznic in skladov.«