Skupaj premoremo več.

Partner Banka je članica avstrijskega sistema zajamčenih vlog za banke in bančnike. Banka je pri vodenju depozitov in upravljanju premoženja podvržena strogemu bančnemu nadzoru in nadzoru vrednostnih papirjev. Poleg tega je bančna tajnost v Avstriji zaščitena z ustavnim zakonom.

Stranka lahko pri Partner Banki kupi vrednostne papirje in fizično zlato. Stranka ima oboje v lasti, ločeno od premoženja banke.

Niti fundacija niti Partner Banka ne sodelujeta z investicijskimi družbami in izdajatelji. Partner Banka lahko svobodno in objektivno izbira svetovalne storitve in izdelke, ker ne izdaja lastnih obveznic, skladov ali potrdil.

Poslovno poročilo 2017

Izjava o razkritju v skladu s sporazumom Basel III (0.73 MB)

Razkritje v skladu s členom 65(a) zakona o bančništvu (0.04 MB)

Sedež podjetja Partner Bank AG:
A-4020 Linz, Goethestraße 1a
Pristojno sodišče: Deželno in trgovsko sodišče v Linzu
Matična številka: 90966z
Id. št. za DDV: ATU 37836507
Bančna številka: 19170
DVR: 0693791
Pristojni nadzorni urad: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Dunaj
Ustanovitev: 1992
Član avstrijskega sistema zajamčenih vlog za banke in bančnike (Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H)
Telefonska številka: +43 (0)50 – 69 65 0
Email: