Obveznice

 

Obveznice – tudi zadolžnice, vrednostni papirji upnikov – so obrestovani vrednostni papirji, ki služijo srednjeročnemu in dolgoročnemu financiranju dolgov podjetij in držav. Predstavljajo zahtevo za vračilo in plačilo obresti v določenem znesku kot nadomestilo za predajo kapitala. Višina obrestne mere, ki jo je treba plačati, je odvisna predvsem od kreditne sposobnosti posojilojemalca.

Medtem ko investitor z nakupom delnic postane (so)lastnik podjetja, so imetniki obveznic upniki. V nasprotju s posojili so obveznice načeloma javno objavljene, tako da lahko vsakdo prepusti kapital izdajatelju obveznice za čas trajanja roka odplačevanja.

Najbolj znani možnosti oblikovanja pri obveznicah sta na primer zamenljiva obveznica (convertible bond) ali hibridna obveznica. Zamenljiva obveznica je praviloma vrednostni papir z nominalno obrestno mero, ki imetniku daje pravico, da jo zamenja za delnice v roku za spremembe po vnaprej določenem razmerju. Hibridna obveznica je navidezna lastniška, podrejena podjetniška obveznica z zelo dolgim trajanjem ali brez omejitve zapadlosti. Izdajatelj jo lahko prekine pred vnaprej dogovorjenim datumom. Poleg tega se dogovorjena kuponska plačila lahko pod določenimi pogoji začasno ustavijo ali odložijo. Z dodatkom obresti za konvencionalne podjetniške obveznice je treba vlagatelju povrniti povečano tveganje, ki lahko sega do celotne izgube, na primer pri plačilni nesposobnosti izdajatelja. 

Obveznice se razlikujejo glede na način plačila obresti in glede na njihovo notranjo strukturo. Najpogostejše oblike plačil obresti so: V primeru obveznic s fiksno obrestno mero upniki prejmejo redno – večinoma letno – plačilo obresti, ki je bilo dogovorjeno vnaprej. Ta najpogostejša oblika se imenuje tudi klasična obveznica, ravno zaradi preproste oblike. Obveznice s spremenljivo obrestno mero (t. i. floaterji) nimajo določenega obrestnega donosa, temveč spremenljivega. Pri tem posamezna obrestna mera pogosto temelji na obrestnih merah denarnega trga, kot sta Libor (londonska medbančna obrestna mera) ali Euribor (evropska medbančna obrestna mera), ter na premiji za tveganje izdajatelja.