Investicijski skladi

Vsi investicijski skladi, ki jih izbere naša banka, vključujejo ugledne ponudnike, njihova velikost ali specializacija pa je posledica dolgoletnih izkušenj na trgu. Investicijski skladi obstajajo že več kot 200 let, vendar jih le nekaj izkazuje kakovost, ki traja že več desetletij. Veliko skladov je ponovno odprtih, prikažejo se kot modna muha, nato pa jih je treba prilagoditi ali združiti z drugimi skladi in zopet izginejo s trga.

Po našem mnenju je namesto iskanja tveganega kapital v obliki investicij »poslovnih angelov« za zagonska podjetja na trgu bolje poseči po uveljavljenih investicijskih skladih in družbah, saj se lahko na trgu resnično obdržijo le nekatera novoustanovljena podjetja. Raziskave kažejo, da več kot 90 % skladov po desetletnih rezultatih ne dosežejo zastavljenega benchmarka. Res je, da lahko sklad pri določeni velikosti postane preobsežen in v takšnem primeru ga je treba zapreti. Skladi z manj kot 100 milijonov EUR premoženja imajo neugodno razmerje med premoženjem in stroški. Stroški so zaračunani znotraj sklada.  To pomeni za stranke relativno šibko učinkovitost v primerjavi z velikimi skladi. Poleg tega izkušnje kažejo, da je ob kriznih primerih v mnogih pogledih majhen sklad pod večjim pritiskom, še posebej, če veliko strank istočasno vzame sredstva iz sklada.

Najboljši investicijski skladi lahko v daljših obdobjih presežejo referenčni indeks, kar pomeni, da so njihove provizije višje kot v primeru pasivnih skladov. Vendar pa to ne velja za povprečne sklade ali tiste, ki se po rezultatih uvrščajo v spodnjo kvartilo. Zato je v interesu stranke potrebno stalno spremljanje kupljenih investicijskih skladov.