Financiranje – hitro in nebirokratsko

 

Vsaka stranka z depozitom vrednostnih papirjev v Partner Banki lahko zahteva lombardno posojilo do 90 % vrednosti depozita. To stranki tudi omogoča, da namesto poseganja po pogostokrat dragih prekoračitvah tekočega računa ali kreditne kartice pokrije kratkoročne denarne potrebe.

V primeru lombardnega kredita (posojila) so vrednostni papirji zastavljeni kot zavarovanje. Če ima stranka depozit vrednostnih papirjev v Partner Banki, lahko najame kratkoročno ali srednjeročno posojilo – hitro in brez birokracije.

Kontakt: 0043.732.6965-0