Exchange Traded Funds (ETFs)

Ker se investicijski skladi običajno merijo z referenčnim indeksom, kot je na primer nemški borzni indeks DAX ali ameriški indeks Dow Jones, so nastali skladi, ki preprosto predstavljajo indeks ter prihranijo upravljanje in z njim povezane stroške.

Praviloma se z njimi trguje na borzi in se zato imenujejo Exchange Traded Funds (ETFs). Teh je že na tisoče in transparentnost je pomembno izbirno merilo; številni indeksni skladi namreč dejansko ne ohranjajo ustreznih delnic in obveznic v portfelju, ampak jih tvorijo s finančnimi instrumenti SWAP (t. i. sintetični ETF-ji).

Za ustvarjanje dodatnega dohodka za premoženjski sklad se izdajajo obveznice in delnice tudi pri aktivno upravljanih investicijskih skladih in pasivnih ETF-jih. To ustvarja več tveganja, ki se delničarju le delno povrne, če sploh. Pri polnih fizično repliciranih ETF-jih so ta posojila dostopna tudi na internetu.