Družbena angažiranost

Družbena odgovornost je del podjetniške kulture Partner Banke. Partner Banka vidi svojo podjetniško nalogo v bistvenem prispevku h gospodarskemu razvoju za kupce, zaposlene in ponudnike finančnih storitev.

Lastnica Partner Banke je fundacija za socialni in ekonomski razvoj (»Foundation for Social and Economic Development«). Fundacija vidi svoj namen v spodbujanju socialnega in gospodarskega razvoja. V ta namen je fundacija ustanovila tudi Two Wings (www.twowings.com), neprofitno organizacijo, ki spodbuja usposabljanje mladih ljudi v državah v razvoju.

Partner Banka skupaj s številnimi ponudniki finančnih storitev in strankami že več kot 25 let podpira skrbno izbrane razvojne projekte v sodelovanju z organizacijo Two Wings Network.Partnerstvo s Two Wings Network.


Partner Banka tesno sodeluje s humanitarno organizacijo Two Wings Network od leta 1996. Two Wings vidi osnovo za trajnostni razvoj v sprostitvi potenciala ljudi. Filozofija, ki stoji za organizacijo Two Wings, je ustvarjanje prihodnosti z izobraževanjem. Ta ideja je skupna vsem projektom, ki jih podpira organizacija Two Wings po vsem svetu. Podpora ima trajno korist le v primeru, ko ljudje, ki jih želimo podpreti, dolgoročno niso odvisni od naše podpore, temveč jo razumejo kot spodbudo, da sami postanejo aktivni ter spremenijo in izboljšajo svoj položaj. Izobraževanje je ključ do uspeha.


Stranke Partner Banke lahko po želji s skrbno izbranimi projekti prek donacij podpirajo tudi izdelke organizacije Two Wings. »Ustvarjanje prihodnosti z izobraževanjem – vsaka dividenda šteje« je skupno načelo. Organizacija Two Wings podpira ključne točke v izobraževanje usmerjenih razvojnih projektov na južni polobli – ti so dokazano najučinkovitejša oblika razvojnega dela. S tem prispevkom s »severa« na »jug« skupaj prispevamo k trajnostnemu izboljšanju življenjskih pogojev ljudi v osiromašenih predelih našega sveta. Za več informacij si oglejte spletno stran www.twowings.com

Osnova za kakršenkoli trajnostni razvoj je
sprostitev potenciala ljudi.