Informácie o postupe
pri vybavovaní sťažností

Vaše požiadavky berieme veľmi vážne. Ak nie ste spokojní so spracovaním vašej žiadosti, nedostali ste dostatočné informácie alebo by ste chceli čokoľvek komentovať, neváhajte nás informovať.


Podanie sťažnosti

Pri podávaní sťažnosti sa obráťte na ďalej uvedených pracovníkov:

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
A-4020 Linec

Tel.: 0043.732.6965-0
Fax: 0043.732.666767
E-mail:
Telefonicky k zastihnutiu: pondelok – štvrtok: 9.00 – 13.00 h, piatok 9.00 – 12.00 h

Údaje potrebné pri sťažnosti: Na spracovanie vašej sťažnosti potrebujeme vaše číslo klienta alebo číslo depozitu. Okrem toho uveďte vaše osobné údaje, ako sú meno, adresa a telefónne číslo, ako aj predmet vašej sťažnosti. Potvrdenie o prijatí sťažnosti: Pri telefonickom prijatí sťažnosti budete okamžite informovaní o ďalšom spracovaní žiadosti a ak vaša žiadosť nemôže byť vyriešená okamžite, budeme vás písomne informovať v priebehu 7 pracovných dní. V priebehu telefonického rozhovoru je takisto možné upresniť, či je potrebné predložiť určité dokumenty. 

V prípade prijatia sťažnosti poštou, faxom alebo e-mailom vás budeme informovať o prijatí žiadosti iba v prípade, že si spracovanie vyžiada viac ako 7 pracovných dní alebo budú potrebné ďalšie doklady.


Doba spracovania


Vzhľadom na to, že každá sťažnosť má iný charakter, prosíme o porozumenie, že nemôžeme uviesť jednotný čas spracovania. Našou snahou je spracovať vašu žiadosť v priebehu 7 pracovných dní. Ak by počas tohto obdobia spracovanie nebolo možné, informujeme vás o priebehu spracovania.


Ukončenie riešenia sťažnosti


Po preverení vašej žiadosti vám zašleme naše písomné stanovisko. Ak sa nám vašu požiadavku nepodarí splniť alebo ju splníme len čiastočne, vysvetlíme túto skutočnosť v našom písomnom stanovisku. 

V prípade, že nie ste s rozhodnutím v súvislosti s vašou sťažnosťou spokojní, môžete sa obrátiť na ďalej uvedené orgány s cieľom nájsť alternatívne riešenie sporu (orgány AS):

– spoločné miesto urovnania sporu Rakúskeho úverového hospodárstva,
pozrite www.bankenschlichtung.at

– urovnanie sporu v rámci spotrebiteľského obchodu,
pozrite www.verbraucherschlichtung.at

Môžete sa obrátiť aj na Úrad pre dohľad nad finančným trhom (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, alebo môžete uplatňovať predpokladané nároky pred všeobecnými súdmi.

Formulár sťažnosti


    [cf7sr-simple-recaptcha]