Už viac
ako 25 rokov
Partner Bank
Moja banka pre zabezpečenie budúcnosti
Zhodnotenie
so zlatom
v trezore
Fyzické zlato ako vecná hodnota v neistých časoch
 

Aktuálne novinky Partner Bank

 
Mladá generácia – ženy v spoločnosti Partner Bank Kto tvrdí, že odbor financie je výhradne pánskou záležitosťou, ten sa mýli. O tento odbor sa zaujíma stále viac mladých žien. Partner Bank vychováva od roku 2007 svojich budúcich zamestnancov. V súčasnosti ide hneď o 4 mladé dámy, ktoré sa v tejto oblasti vzdelávajú.
Pozrieť celý článok
Ako deti správne naučiť šetriť Isté je: Zaobchádzanie s peniazmi, ktoré sa naučíme v detstve, ovplyvňuje náš postoj k financiám v dospelosti. V našom školskom systéme nie je žiadny predmet, ktorý by deti učil finančnej gramotnosti, to sa deti musia naučiť od svojich rodičov. Pretože: Už v detstve sa vytvárajú základy pre finančnú budúcnosť.
Pozrieť celý článok
 

Partner Bank, banka pre zabezpečenie budúcnosti

So spoľahlivým partnerom na ceste za ziskom.

 

Rakúsko predstavuje spojenie medzi tradíciou a modernou dobou. Rovnako ako naša banka – Partner Bank.

Banka bola založená v roku 1992 a jej sídlom sa stalo Rakúsko. Partner Bank je banka pre zabezpečenie budúcnosti, ktorá sa špecializuje na poradenstvo a pomoc ľuďom pri ich finančnom plánovaní a pri vytváraní dôchodkového zabezpečenia. To všetko v spolupráci s poskytovateľmi finančných služieb. Partner Bank je špecialista na dlhopisy, akcie, fondy a fyzické zlato a ponúka poskytovateľom finančných služieb a klientom prístup na trh s cennými papiermi. Spolupracuje s profesionálnymi poskytovateľmi finančných služieb v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Slovinsku a na Slovensku, aby mohla čo najlepšie slúžiť klientom.

 

„V spolupráci so spoločnosťou Partner Bank poskytovatelia finančných služieb sprevádzajú klientov pri ich finančnom plánovaní a zabezpečení budúcnosti.“

 

Silný partner pre navýšenie majetku a dôchodkové zabezpečenie

 

Partner Bank ako banka orientovaná na zabezpečenie budúcnosti považuje za svoju kľúčovú kompetenciu poskytovanie kompletného servisu poskytovateľom finančných služieb a klientom v oblasti finančného plánovania, navyšovania aktív a riešení analýz či správy majetku za podpory informačnej a výpočtovej techniky.

Tu sa dozviete viac…

 
partner_new.jpg
 

Diverzifikácia, kvalita a transparentnosť

 

Ako najlepšia stratégia v oblasti zabezpečenia budúcnosti sa osvedčila diverzifikácia – čiže široký rozptyl majetku do rôznych foriem investovania.

Spoločnosť Partner Bank ponúka v súlade s princípom „jadro-satelit“, ktorý je súčasťou stratégie zabezpečenia budúcnosti, ako jadro pokrytie penzijného obdobia peniazmi a vecnými hodnotami. Sem patria napríklad sporiace vklady. Toto základné zabezpečenie odporúča rozšíriť prostredníctvom kvalitných dlhopisov, široko diverzifikovaných akcií „Blue Chip“, elitných fondov, nehnuteľností a fyzického zlata. Satelity umožňujú investorovi participovať aj na svetových megatrendoch a odvetviach či trhoch zameraných na budúcnosť.

Tu sa dozviete viac…

 
Tortendiagramm_sk.png