Spoločne dosiahneme viac

Partner Bank je členom rakúskeho systému ochrany vkladov pre banky a bankárov. Ako depozitná banka a správca majetku podlieha prísnej kontrole dohľadu nad bankami a cennými papiermi. Navyše je bankové tajomstvo v Rakúsku chránené ústavným právom.

Klient má možnosť nadobudnúť v spoločnosti Partner Bank cenné papiere a fyzické zlato. Oboje je právne oddelené od majetku banky a je vo vlastníctve klienta. 

Nadácia ani spoločnosť Partner Bank nemajú podiel v investičných spoločnostiach a subjektoch s právom emisie. Spoločnosť Partner Bank má možnosť poskytovať nezávislé poradenstvo a nezávislú voľbu produktov aj preto, že sama nevydáva vlastné obligácie, fondy ani certifikáty.

Obchodná správa 2017

Vyhlásenie o zverejnení podľa regulácie Basel III (0,73 MB)

Vyhlásenie o zverejnení podľa § 65a BWG (0,04 MB)

Sídlo spoločnosti Partner Bank AG:
A-4020 Linz, Goethestraße 1a
Súd obchodného registra: Landesgericht Linz
Číslo v obchodnom registri: 90966z
Identifikačné číslo pre DPH : ATU 37836507
Kód banky: 19170
Číslo elektronického spracovania dát: 0693791
Príslušný dozorný úrad: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien
Rok založenia: 1992
Člen Združenia bánk a Investičného poistenia (Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H)
Telefón: +43 (0)50 – 69 65 0
Email: