Silný partner pre navýšenie majetku a dôchodkové zabezpečenie

Partner Bank ako banka orientovaná na zabezpečenie budúcnosti považuje za svoju kľúčovú kompetenciu poskytovanie kompletného servisu poskytovateľom finančných služieb a klientom v oblasti finančného plánovania, navyšovania aktív a riešení analýz či správy majetku za podpory informačnej a výpočtovej techniky.

Spolupráca s poskytovateľmi finančných služieb 

Pre klienta je v rámci fundovaného finančného poradenstva najdôležitejšia dôvera a zodpovednosť. Servisné služby spoločnosti Partner Bank pomáhajú poskytovateľovi finančných služieb pri napĺňaní tohto zámeru. Kompetentná a priateľská podpora zo strany zamestnancov banky, školenia v oblasti cenných papierov a semináre s odborníkmi z tohto segmentu sú faktormi, ktoré prispievajú k hospodárskemu úspechu. Poskytovatelia finančných služieb ponúkajú svojim klientom individuálne a profesionálne poradenstvo. Spoločnosť Partner Bank podporuje kvalitu poradenstva realizáciou priebežných školení a seminárov.

Poskytovatelia finančných služieb sú poradcovia, ktorí sú prítomní tam, kde sú potrební – u klienta, a to aj nad rámec stránkových hodín. Tým, že sú nezávislí, majú slobodu ponúkať svojim klientom finančné riešenia, ktoré v skutočnosti považujú za najlepšie na trhu –  bez potreby zohľadňovania nariadení a programu poskytovateľov produktov. Klient si tak môže vybrať zo širokého spektra investícií.

Spoločnosť Partner Bank preberá zodpovednosť za poskytovateľov finančných služieb, ktorí s ňou spolupracujú a ktorí sami nevlastnia licenciu alebo povolenie na bankové transakcie a transakcie s cennými papiermi, na základe ktorých by sami preberali zodpovednosť.  

Zodpovednosť je obmedzená na správne investičné poradenstvo o službách súvisiacich s cennými papiermi a vedením depozitného účtu v banke. Tieto služby ponúka samotná banka. Keďže poskytovatelia finančných služieb predstavujú nezávislé spoločnosti, vklady klientov prijíma iba spoločnosť Partner Bank. Zastúpenia a servisné strediská sú takisto nezávislými poskytovateľmi finančných služieb a nie sú pobočkami spoločnosti Partner Bank.

„Inovácia Partner Bank: Riešenia pre zabezpečenie do budúcnosti prostredníctvom cenných papierov s kvalitou súkromného bankovníctva. Poradenstvo a voľný výber najlepších akcií, dlhopisov a fondov.“