Novinky

Aby boli naši klienti vždy aktuálne informovaní.

 

Kto tvrdí, že odbor financie je výhradne pánskou záležitosťou, ten sa mýli.

O tento odbor sa zaujíma stále viac mladých žien. Partner Bank vychováva od roku 2007 svojich budúcich zamestnancov. V súčasnosti ide hneď o 4 mladé dámy, ktoré sa v tejto oblasti vzdelávajú.

Mag. Elham Ettehadieh, člen predstavenstva spoločnosti Partner Bank, informuje o vzdelávacom procese v oblasti finančníctva:

Aby sa docielili dobré „učňovské“ vzťahy a aby boli ľudia kvalitne preškolení, existuje tzv. trojmesačná skúšobná lehota, počas ktorej môžu adepti posúdiť, či toto povolanie a tiež spoločnosť zodpovedá ich predstavám. Toto obdobie je však dôležité aj pre ich školiteľa, ten si totiž môže urobiť obrázok o tom, či sú adepti na toto povolanie vhodní, a môže ich podporovať.

Títo adepti nie sú zamestnanci v bežnom zmysle slova, nachádzajú sa v tzv. učiacom procese, keď je každý deň iný. Adepti si rozširujú znalosti nielen vo svojom odbore, ale rozvíjajú aj svoju osobnosť. U nás je okrem optimálnej prípravy na splnenie úloh z najrôznejších oblastí dôležité aj zdvorilé vystupovanie. Chceme podporovať osobnostný vývoj adeptov a vytvoriť takú atmosféru, v ktorej zaujímajú svoje miesto odvaha a viera v nápady, rovnako ako individuálny rozvoj každej osoby. Našich adeptov vnímame ako obohatenie, keďže skúsení a dlhodobí zamestnanci sa s mladým zapálením pre vec skvele doplňujú a všetci z toho môžu profitovať.

Amela Bradaric, adeptka: „V spoločnosti Partner Bank panuje úžasná pracovná atmosféra. Na nás, na adeptov, sa kladie veľký dôraz, veľa sa tu naučíme a veľa sa zlepšujeme.“

Christina Einfalt, adeptka: „Oblasť cenných papierov je pre mňa veľmi zaujímavá a výhodu vidím v tom, že sa tiež ako žena môžem zaoberať vecami v oblasti financií. Spoločnosť Partner Bank mi umožňuje flexibilný pracovný čas, môžem si sama rozvrhnúť začiatok a koniec pracovného času. Cítim sa tu veľmi dobre.“

Regina Gothar, adeptka: „Či v zákazníckom servise, v realizácii zmlúv, alebo v účtovníctve, u nás si nájde každý adept niečo zaujímavé. Túto oblasť môžem teda len odporučiť. V spoločnosti Partner Bank sa mi veľmi páči jej internacionalita – vďaka tomu, že má banka zastúpenie v mnohých susedných krajinách, máme veľmi veľa kolegov hovoriacich cudzím jazykom.“

Melanie Sliskovic, adeptka: „Veľmi sa mi páči súdržnosť a jedinečná tímová spolupráca s mojimi kolegami. Tiež sa mi páči, že tu pracuje veľa žien, čo svedčí o tom, že rodinu a zamestnanie je možné dobre skĺbiť. Ako adeptka sa tu cítim veľmi dobre.“

Isté je: Zaobchádzanie s peniazmi, ktoré sa naučíme v detstve, ovplyvňuje náš postoj k financiám v dospelosti. V našom školskom systéme nie je žiadny predmet, ktorý by deti učil finančnej gramotnosti, to sa deti musia naučiť od svojich rodičov. Pretože: Už v detstve sa vytvárajú základy pre finančnú budúcnosť.

Peniaze nie sú pre deti hmatateľné. Chýbajú skúsenosti, odkiaľ sa peniaze berú a čo za ne dostanete. Vo veku okolo 7 rokov už deti začínajú mať povedomie o peniazoch. Aby ste dali deťom na cestu správne finančné návyky, potrebujete plán, prípravu.

6 tipov, ako deti naučiť správnemu zaobchádzaniu s peniazmi

1. Zviditeľniť proces nakupovania
Sem patrí zapojenie detí do procesu a diskusií, ktoré nákupu predchádzajú. Pretože deti si často myslia, že je možné peniaze len tak utrácať, keď sú k dispozícii. Dieťa sa musí naučiť, že niektoré veci sú veľmi drahé a ich nákup sa musí starostlivo premyslieť. Pritom je do rozhodovania možné zapojiť aj dcéru alebo syna. Napríklad, či na budúcu rodinnú dovolenku zarezervovať 4-hviezdičkový hotel, alebo lacnejší apartmán.

2. Spoločne spravovať rozpočet
Aby bolo možné vysvetliť zaobchádzanie s peniazmi, mali by rodičia pracovať s rozpočtami. Ak je stanovený rozpočet na nákup, mali by byť deti prítomné aj pri nakupovaní. Nakupované veci, napr. potraviny, porovnať s vopred určeným rozpočtom. Keď je rozpočet vyčerpaný, nie je možné nakupovať ďalej. Tínedžerovi môžete dať napríklad úlohu, aby s vreckovým vyšiel namiesto víkendu celý týždeň.

3. Ukázať rozdiel medzi „chcieť“ a „potrebovať“
Žijeme v konzumnej spoločnosti. Je dôležité spolu s dieťaťom premýšľať o tom, či isté veci skutočne potrebujeme, alebo či sa necháme nakaziť konzumnou horúčkou. Dieťa chce nový smartfón, pretože ho majú všetci spolužiaci. Dobre, no nie za peniaze rodičov. Ukážte dieťaťu, ako dlho trvá ušetriť si na nový telefón a nechajte dieťa, aby si naň sporilo z vreckového.

4. Naučiť sa trpezlivosti

Keď ide o rast peňazí, je rozhodujúcim faktorom čas. Hovorte so svojimi deťmi o ich prianiach, o dlhodobých cieľoch, ako je napríklad kúpa bicykla. Na našetrenie tejto sumy je potrebná určitá disciplína. Na vizualizáciu tohto cieľa používajte aj grafiku.

5. Čím skôr začnete, tým skôr dosiahnete svoj cieľ
Nikdy nie je príliš skoro na to začať so šetrením. Jednou z možností je, dať dieťaťu tri priehľadné nádoby. Do jednej prídu peniaze, s ktorými môže voľne disponovať. Do druhej peniaze na pevné výdavky, ako napr. náklady na smartfón. Tretia nádoba bude na úspory. Dieťa tak vidí, ako sa peniaze „rozmnožujú“, a utvorí si povedomie o plánovaní a rozpočte. Vezmite svoje dieťa aj do banky a ukážte mu úspory. Tak sa deti tiež naučia, odkiaľ sa peniaze berú, a bude menšia šanca, že neskôr narobia dlhy.

6. Dobré skutky vďaka úsporám
Odmalička sa učiť, že s časťou úspor je možné urobiť niečo dobré: napríklad pomôcť susedovi v núdzi alebo deťom, ktoré sa nemajú tak dobre, to deti od začiatku vedie aj k zodpovednosti a empatii k ostatným.

 

Radi vám poskytneme potrebné informácie o službách spoločnosti Partner Bank a poskytovateľov finančných služieb, a to buď osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu:

Centrála:
Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz
Tel. č.: +43/50 69 65 – 0, fax: +43/732 66 67 67, e-mail: info@partnerbank.at
Otváracie hodiny: pondelok – štvrtok: 9.00 – 17.00 h, piatok 9.00 – 12.00 h

Spoločnosť Partner Bank spolupracuje s nezávislými poskytovateľmi finančných služieb. Poskytovatelia finančných služieb sú poradcovia, ktorí sú prítomní tam, kde sú potrební – u klienta, a to aj nad rámec stránkových hodín. Tým, že sú nezávislí, majú slobodu ponúkať svojim klientom finančné riešenia, ktoré v skutočnosti považujú za najlepšie na trhu – bez potreby zohľadňovania nariadení od poskytovateľov produktov. Klient si tak môže vybrať zo širokého spektra investícií.

Spoločnosť Partner Bank preberá zodpovednosť za poskytovateľov finančných služieb, ktorí s ňou spolupracujú a ktorí sami nevlastnia licenciu alebo povolenie na bankové transakcie a transakcie s cennými papiermi, na základe ktorých by sami preberali zodpovednosť. Zodpovednosť je obmedzená na správne investičné poradenstvo o službách súvisiacich s cennými papiermi a vedením depozitného účtu v banke. Tieto služby ponúka samotná banka. Keďže poskytovatelia finančných služieb predstavujú nezávislé spoločnosti, ktoré sú oddelené od banky, vklady klientov prijíma iba spoločnosť Partner Bank.