Poistenie vkladov

Váš vklad je krytý zmluvným systémom poistenia vkladov, ktorý je úradne uznaný; jedná sa o Einlagensicherung der Banken und Bankiers (Poistenie vkladov bánk a bankárov). Detaily nájdete v dokumente PDF.