Diverzifikácia, kvalita a transparentnosť

Diverzifikácia, kvalita a transparentnosť

Ako najlepšia stratégia v oblasti zabezpečenia budúcnosti sa osvedčila diverzifikácia – čiže široký rozptyl majetku do rôznych foriem investovania.

Spoločnosť Partner Bank ponúka v súlade s princípom „jadro-satelit“, ktorý je súčasťou stratégie zabezpečenia budúcnosti, ako jadro pokrytie penzijného obdobia peniazmi a vecnými hodnotami. Sem patria napríklad sporiace vklady. Toto základné zabezpečenie odporúča rozšíriť prostredníctvom kvalitných dlhopisov, široko diverzifikovaných akcií „Blue Chip“, elitných fondov, nehnuteľností a fyzického zlata. Satelity umožňujú investorovi participovať aj na svetových megatrendoch a odvetviach či trhoch zameraných na budúcnosť. 

Tu sa dozviete viac…