Sociálna angažovanosť

Spoločenská a sociálna zodpovednosť je súčasťou podnikateľskej kultúry spoločnosti Partner Bank. Spoločnosť Partner Bank vidí svoju podnikateľskú úlohu v tom, aby významným dielom prispievala k ekonomickému rozvoju svojich klientov, spolupracovníkov a poskytovateľov finančných služieb.

Vlastníkom spoločnosti Partner Bank je nadácia „Foundation for Social and Economic Development“. Cieľom nadácie je podpora sociálneho a ekonomického rozvoja. S týmto cieľom nadácia založila aj Two Wings (www. twowings.com), neziskovú organizáciu, ktorá podporuje vzdelávanie mladých ľudí v rozvojových krajinách.

Už viac ako 25 rokov podporuje spoločnosť Partner Bank spolu s mnohými poskytovateľmi finančných služieb a klientmi starostlivo vybraté rozvojové projekty, v spolupráci s organizáciou Two Wings Network.Partnerská spolupráca s organizáciou Two Wings Network


Od roku 1996 spája spoločnosť Partner Bank a humanitárnu organizáciu Two Wings Network silné puto partnerskej spolupráce. Pre organizáciu Two Wings je základom akéhokoľvek trvalého rozvoja myšlienka slobodného prejavu potenciálu, ktorý tkvie v ľuďoch. Filozofia, ktorá je základným kameňom organizácie Two Wings, je darovanie budúcnosti vďaka vzdelaniu. Táto myšlienka je spoločnou témou všetkých projektov, ktoré organizácia Two Wings podporuje po celom svete. Naša pomoc totiž môže priniesť trvalý úžitok len vtedy, keď ľudia, ktorých chceme podporovať, nebudú od našej podpory trvalo závislí, ale budú podporu vnímať ako impulz k vlastnej motivácii zlepšiť a zmeniť svoju situáciu. Vzdelanie je kľúčom k úspechu.


Klienti spoločnosti Partner Bank majú možnosť v starostlivo zvolených projektoch podporiť organizáciu Two Wings prostredníctvom daru, a to aj na základe produktu banky. Spoločným heslom je pritom „Vzdelaním vytvárať budúcnosť – každá dividenda sa počíta“. Organizácia Two Wings podporuje rozvojové projekty s ťažiskom vo vzdelávaní na južnej pologuli – tieto sú totiž preukázateľne najefektívnejšou formou rozvojovej práce. Prostredníctvom tohto príspevku zo „severu“ na „juh“ spoločne prispievame k udržateľnému zlepšovaniu životných podmienok ľudí v chudobných častiach nášho sveta. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.twowings.com

Slobodný prejav potenciálu, ktorý tkvie v ľuďoch,
je základom každého trvalého vývoja.