A PARTNER BANK AG adatvédelmi nyilatkozata

Adatvédelmi nyilatkozat


Az Ön személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Személyes adatait ezért kizárólag a törvényi rendelkezések (az általános adatvédelmi rendelet, az értékpapír-felügyeleti törvénnyel (WAG) összefüggő adatvédelmi törvény (DSG) és a távközlésről szóló törvény (TKG), a pénzpiacokról és a pénzmosásról szóló törvény (FM-GwG) és a banktörvény (BWG)) alapján dolgozzuk fel. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt a weboldalunk és üzleti tevékenységünk keretében történő adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

Személyes adatok

A személyes adat azonosított vagy azonosítható érintettekre vonatkozó adatok. Adat lehet minden olyan információ, amely egy személlyel kapcsolatos vagy vele összefüggésbe hozható, mint pl. az Ön neve, címe, telefonszáma és születési ideje.

Kontakt s Kapcsolatfelvétel

Ha a weboldalon található nyomtatványon keresztül vagy e-mailben felveszi velünk a kapcsolatot, a különleges, törvény szerinti megőrzési kötelezettségtől függetlenül – mint például a pályázatoknál az egyenlő bánásmódról szóló törvény esetében – az Ön által megadott adatokat a megkeresés feldolgozása és a későbbi kérdések céljából hat hónapig megőrizzük. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Cookie-k

Honlapunk ún. cookie-kat használ. Ezek kis, szöveges fájlok, amelyeket a böngészője helyez el az Ön készülékén, de kárt nem okoznak. 

Azért használunk cookie-kat, hogy kínálatunkat felhasználóbaráttá tehessük. Egyes cookie-k az Ön készülékén maradnak mindaddig, amíg nem törli őket. Segítségükkel a legközelebbi látogatása során felismerjük a böngészőjét.

Ha ezt nem szeretné, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, és ezt csak egyedi esetekben engedélyezze.

A cookie-k letiltása korlátozhatja weboldalunk működését.

Adattárolás szerződés esetén

A szerződés létrehozásakor a rendelkezésünkre bocsátott adatok feldolgozása kizárólag a szerződés megvalósítását és teljesítését, valamint a jogi kötelezettségek teljesítését szolgálja (pl. az értékpapír-felügyeletről szóló törvény, a pénzpiacról és a pénzmosásról szóló törvény).

Az Ön által személyazonossága ellenőrzésére vagy megfelelősége vizsgálatára a szerződés létrehozásakor megadott adatokon kívül a pénzmosás ellenőrzése céljából nyilvánosan, például speciális adatbázisokon (pl. World Check) keresztül hozzáférhető információkat is felhasználunk. Csak a dokumentációhoz szükséges nyilvános adatokat dolgozzuk fel, és minden egyéb adat törlésre kerül.

Az Önnel folytatott üzleti kapcsolat befejeződése után az összes személyes adatot töröljük a nemzeti megőrzési kötelesség lejárta (7 év) után.

Az informatikai tanácsadás különleges esete

A partnerbank portálján keresztüli, kizárólag informatikai tanácsadás esetén elemezzük az Ön veszteségtűrő képességével, kockázatvállalási hajlandóságával, ismereteivel és preferenciáival kapcsolatos adatait, hogy így megtalálhassuk az Önnek megfelelő vagyonkezelési portfóliót (automatizált döntéshozatal profilalkotással). Mivel a döntés pusztán az Ön adatai alapján születik, ez korlátozza az előre definiált portfóliókra vonatkozó választási szabadságát.

Óvintézkedés harmadik országok felé történő adattovábbítás esetén

Ahhoz, hogy az Ön irányában vállalt szerződéses kötelezettségeinknek a lehető legjobban eleget tudjunk tenni, műszaki szolgáltatásainkat folyamatosan karbantartjuk és továbbfejlesztjük. Ehhez az szükséges, hogy szerződött informatikai szolgáltatóink hozzáférhessenek a rendszereinkhez, így az Ön adataihoz is. Informatikai szolgáltatóink az EU-n belül és kívül honos vállalatok. Az EU-n kívül található informatikai szolgáltatók esetében egyebek között standard adatvédelmi záradékok útján szerződésben biztosítjuk, hogy az adatvédelmi előírásokat ők is betartsák.

Az Ön jogai

Ön alapvetően jogosult:

  • a személyére vonatkozó adatairól tájékoztatást kérni,
  • adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, ha helytelenek vagy az üzleti kapcsolat szempontjából nem szükségesek,
  • a feldolgozás ellen kifogást emelni, ha ez a jogi előírásokkal nem ellentétes,
  • az adatait hordozni
  • korábban megadott hozzájárulását visszavonni.

Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelemmel kapcsolatos jogi igényei egyéb módon sérültek, panaszt nyújthat be adatvédelmi tisztviselőnknél és az osztrák adatvédelmi hatóságnál. 

Biztonság

Az Ön biztonsága rendkívül fontos számunkra: a személyes adatok továbbításakor és tárolásakor a legkorszerűbb biztonsági programokat és a legbiztonságosabb kódolási és titkosítási módszereket, valamint hozzáférés-ellenőrző rendszereket használjuk, hogy az adatokat a lehető legjobb módon megóvjuk a jogosulatlan hozzáféréstől.

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi címen éri el:

Állapot: 2018. május