A PARTNER BANK AG adatvédelmi nyilatkozata

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi irányelvek – Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra, ezért az Ön személyes adatait kizárólag az általános adatvédelmi rendelet (DSGVO, DSG és TKG, valamint a WAG, FM-GwG és BWG) jogi rendelkezései alapján kezeljük. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt a weboldalunk, valamint üzleti tevékenységünk keretében történő adatkezelés legfontosabb szempontjairól.

Személyes adatok

A személyes adatok olyan érintettekre vonatkozó információk, akiknek a személyazonossága meghatározott, illetve meghatározható. Adat lehet minden olyan információ, amely egy személlyel áll összefüggésben vagy egy személyhez köthető, például az Ön neve, címe, telefonszáma és születési dátuma.

Kapcsolatfelvétel

Ha a weboldalon található űrlapon vagy e-mailben lép kapcsolatba velünk, az Ön adatait hat hónapig tároljuk a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos kérdések esetén, függetlenül a különleges törvényi megőrzési kötelezettségektől, mint például az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerinti megőrzési kötelezettségektől álláspályázatok esetében. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Sütik

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyek a böngésző segítségével tárolódnak az Ön eszközén. Ezek  kárt nem okoznak.

Sütiket használunk, hogy weboldalunkat felhasználóbaráttá tegyük. Egyes sütik mindaddig tárolva maradnak az Ön eszközén, amíg Ön nem törli őket. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét.

Ha ezt nem kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az tájékoztassa Önt a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze azt.

A sütik kikapcsolása befolyásolhatja weboldalunk működését.

Adattárolás szerződés esetén

Az Ön által a szerződéskötéskor megadott adatok feldolgozása kizárólag a szerződés lehetővé tételét és teljesítését, valamint a jogi kötelezettségeknek (pl. értékpapír-felügyeleti törvény, pénzmosásról szóló törvény) való megfelelést szolgálja.

Az Ön által a szerződéskötés keretében az azonosítási ellenőrzéshez vagy a megfelelőség ellenőrzéséhez megadott adatokon kívül a pénzmosás ellenőrzéséhez a speciális adatbázisokon (pl. World Check) keresztül nyilvánosan hozzáférhető információkat is felhasználják. Csak a dokumentációhoz szükséges nyilvános adatok kerülnek további feldolgozásra; minden más adatot törölnek.

Az Önnel fennálló üzleti kapcsolat megszűnése és a nemzeti megőrzési időszak (7 év) lejárta után minden személyes adat törlésre kerül.

Az IT-alapú tanácsadás különleges esete

A kizárólag informatikai alapú tanácsadás esetén a Partner Bank banki portálon keresztül az Ön adatait elemezzük az Ön veszteségviselő képessége, kockázati hajlandósága, ismeretei és preferenciái tekintetében, így végül megfelelő vagyonkezelési portfóliót találunk az Ön számára (automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is). Mivel a döntés kizárólag az Ön információi alapján születik, ez korlátozza az Ön választási szabadságát az előre meghatározott portfóliók tekintetében.

A harmadik országokba történő adattovábbítás biztosítékai

Műszaki szolgáltatásaink karbantartása és fejlesztése az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink lehető legjobb teljesítését szolgálja. E célból szükséges, hogy a velünk szerződésben álló informatikai szolgáltatók hozzáférjenek a rendszereinkhez, amelyek az Ön adatait is tartalmazzák. Informatikai szolgáltatóink az EU-n belül és kívül is működnek. A szerződésben meghatározott szabványos adatvédelmi záradékok biztosítják az összes adatvédelmi óvintézkedés betartását az EU-n kívüli IT-szolgáltatókkal való együttműködés során.

Az Ön jogai

Önnek alapvetően az alábbi jogai vannak:

  • Tájékoztatás az Ön személyes adatairól,
  • Az Ön adatainak helyesbítése vagy törlése, ha azok helytelenek vagy nem szükségesek az üzleti kapcsolathoz,
  • Tiltakozás az Ön adatainak feldolgozása ellen, feltéve, hogy ez nem ellentétes a jogi követelményekkel,
  • Adathordozhatóság,
  • A megadott hozzájárulás visszavonása

Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy hogy adatvédelmi jogai bármilyen más módon sérültek, jogosult panaszt tenni adatvédelmi biztosnál és az osztrák adatvédelmi hatóságnál.

Biztonság

Az Ön biztonsága a legfontosabb számunkra: A személyes adatok továbbítása és tárolása során a legmodernebb biztonsági programokat és a legbiztonságosabb kódolási és titkosítási eljárásokat, valamint hozzáférés-ellenőrző rendszereket használjuk annak érdekében, hogy a lehető legjobban megvédjük azokat az illetéktelen hozzáféréstől.

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen érheti el.

datenschutzbeauftragter@partnerbank.at

Állapot: 2018. május