A panaszkezelési eljárásra vonatkozó információk

Nagyon komolyan vesszük szükségleteit. Amennyiben elégedetlen kérésének feldolgozásával, nem kapott kielégítő tájékoztatást, vagy ha kritikát szeretne megfogalmazni, kérjük, tájékoztasson minket.


Panasz benyújtása

Kérjük, írásban, telefonon, faxon, vagy e-mailben forduljon az alábbiakhoz:

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
A-4020 Linec

Tel.: 0043.732.6965-0
Telefax: 0043.732.666767
e-mail:
Telefonos elérhetőség: HÉ-CSÜ 9:00 – 13:00 óra és PÉ 9:00 – 12:00 óra

A panasztételhez szükséges adatok: Panaszának feldolgozásához szükségünk van az Ön ügyfélszámára vagy értékpapírszámla-számára, amennyiben rendelkezésre áll. Ezenkívül kérjük, adja meg személyes adatait, mint nevét és lakcímét, telefonszámát, valamint panaszának tárgyát.

Kézhezvétel visszaigazolása: Telefonos panasztétel esetén azonnal tájékoztatjuk Önt arról, hogy megkeresését feldolgozzuk, és – amennyiben kérése azonnal nem oldható meg – 7 banki munkanapon belül írásban tájékoztatjuk Önt. A telefonbeszélgetés során azt is megbeszélheti, hogy szükséges-e dokumentumok utólagos benyújtása. 

Amennyiben panasza postai úton, faxon, vagy e-mailben érkezik be, csak akkor tájékoztatjuk Önt panaszának kézhezvételéről, ha annak feldolgozása 7 banki munkanapnál többet vesz igénybe, vagy további dokumentumok benyújtása szükséges.

Feldolgozási határidő:

Mivel minden panasz jellege más és más, kérjük szíves megértését, amiért nem tudunk átlagos feldolgozási határidőt megadni. Azonban igyekszünk megkeresését 7 banki munkanapon belül feldolgozni. Amennyiben ennyi idő nem elegendő ügyének feldolgozásához, tájékoztatni fogjuk Önt a feldolgozás alakulásáról.

A panasztételi eljárás lezárása:

Amint panaszát kivizsgáltuk, megküldjük írásos állásfoglalásunkat. Amennyiben ügyét nem sikerül vagy csak részben sikerül megoldanunk, ezt írásos tájékoztatásunkban ki fogjuk fejteni. 

Amennyiben Ön nem elégedett a panaszával kapcsolatban hozott döntésünkkel, alternatív vitarendezés érdekében a következő helyekhez fordulhat:

– az osztrák hitelintézetek közös egyeztető testülete,
lásd www.bankenschlichtung.at

– a fogyasztói ügyletek egyeztető szervezete,
lásd www.verbraucherschlichtung.at

Emellett Ön fordulhat a pénzpiaci felügyelethez (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, vagy az Ön véleménye szerint fennálló követeléseit rendes bíróság előtt is érvényesítheti.

Panasztételi űrlap


    [cf7sr-simple-recaptcha]