Novinky

Aby měli naši klienti vždy aktuální informace.

 

Rádi vás informujeme osobně, telefonicky a on-line o službách poskytovatelů finančních služeb a Partner Bank:

Centrála:
Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linec
Tel.: +43 50 69 65-0, Fax: +43 732 66 67 67, e-mail: info@partnerbank.at
Otevírací doba: po-čt 9:00 až 17:00 a pá 9:00 až 12:00

Partner Bank spolupracuje se samostatnými poskytovateli finančních služeb. Poskytovatelé finančních služeb jsou poradci, kteří jsou tam, kde jsou potřeba – u klientů, a to i mimo pracovní dobu poboček. Díky své samostatnosti mají svobodu nabízet svým zákazníkům taková finanční řešení, která jsou opravdu nejlepší na trhu – nezávisle na standardech a poskytovatelích produktů. Takže zákazník má na výběr z více možností.

Partner Bank ručí za všechny s ní spolupracující poskytovatele finančních služeb, kteří sami nemají koncesi nebo povolení pro bankovních obchody a obchodování s cennými papíry, a tedy neručí sami. Tato záruka je omezena na korektní investiční poradenství o bankou nabízených službách pro cenné papíry s depozitem u banky. Protože jsou poskytovatelé finančních služeb samostatnými na bance nezávislými společnostmi, přijímá peníze klientů pouze Partner Bank.

 

Kdo tvrdí, že obor finance jsou výhradně pánskou záležitostí, ten se mýlí.

O tento obor se zajímá stále více mladých žen. Partner Bank vychovává od roku 2007 své budoucí zaměstnance. V současné době se jedná hned o 4 mladé dámy, jež se v této oblasti vzdělávají.

Mag. Elham Ettehadieh, člen představenstva společnosti Partner Bank, informuje o vzdělávacím procesu v oblasti finančnictví:

Aby se docílilo dobrých „učňovských“ vztahů a aby byli lidé kvalitně proškoleni, existuje tzv. tříměsíční zkušební doba, během níž mohou adepti posoudit, zda toto povolání a také společnost odpovídá jejich představám. Toto období je však důležité také pro jejich školitele, ten si totiž může udělat obrázek o tom, zda jsou adepti k tomuto povolání vhodní a může je podporovat.

Tito adepti nejsou zaměstnanci v běžném slova smyslu, nachází se v tzv. učícím procesu, kdy je každý den jiný. Adepti si rozšiřují znalosti nejen ve svém oboru, ale rozvíjí také svoji osobnost. U nás je kromě optimální přípravy na splnění úkolů z nejrůznějších oblastí důležité také zdvořilé vystupování. Chceme podporovat osobnostní vývoj adeptů a vytvořit takovou atmosféru, v níž zaujímají své místo odvaha a víra v nápady, stejně jako individuální rozvoj každé osoby. Naše adepty vnímáme jako obohacení, jelikož zkušení a dlouhodobí zaměstnanci se s mladým zapálením pro věc skvěle doplňují a všichni z toho mohou profitovat.

Amela Bradaric, adeptka: „Ve společnosti Partner Bank panuje úžasná pracovní atmosféra. Na nás, na adepty, je kladen velký důraz, hodně se zde naučíme a hodně se zlepšujeme.“

Christina Einfalt, adeptka: „Oblast cenných papírů je pro mě velmi zajímavá a výhodu spatřuji v tom, že se také jako žena můžu zabývat věcmi v oblasti financí. Společnost Partner Bank mi umožňuje flexibilní pracovní dobu, můžu si sama rozvrhnout začátek a konec pracovní doby. Cítím se zde velmi dobře.“

Regina Gothar, adeptka: „Zda v zákaznickém servisu, v realizaci smluv či v účetnictví, u nás si najde každý adept něco zajímavého. Tuto oblast můžu tedy jenom doporučit. U společnosti Partner Bank se mi velmi líbí její internacionalita – díky tomu, že má banka zastoupení v mnoha sousedních zemích, máme velmi mnoho kolegů hovořících cizím jazykem.“

Melanie Sliskovic, adeptka: „Velmi se mi líbí soudržnost a jedinečná týmová spolupráce s mými kolegy. Také se mi líbí, že zde pracuje hodně žen, což svědčí o tom, že rodinu a zaměstnání lze dobře skloubit. Jako adeptka se zde cítím velmi dobře.“

Jisté je: Zacházení s penězi, kterému se naučíme v dětství, ovlivňuje náš postoj k financím v dospělosti. V našem školním systému není žádný předmět, který by děti učil finanční gramotnosti, to se děti musejí naučit od svých rodičů. Protože: Již v dětství se vytvářejí základy pro finanční budoucnost.

Peníze nejsou pro děti hmatatelné. Chybí zkušenosti, odkud se peníze berou a co za ně dostanete. Ve věku kolem 7 let již děti začínají mít povědomí o penězích. Abyste dali dětem na cestu správné finanční návyky, potřebujete plán, přípravu.

6 tipů, jak děti naučit správnému zacházení s penězi

1. Zviditelnit proces nakupování
Sem patří zapojení dětí do procesu a diskuzí, které nákupu předcházejí. Protože děti si často myslí, že je možné peníze jen tak utrácet, když jsou k dispozici. Dítě se musí naučit, že některé věci jsou moc drahé a jejich nákup se musí pečlivě promyslet. Přitom je do rozhodování možné zapojit i dceru nebo syna. Například, jestli na příští rodinnou dovolenou zarezervovat 4hvězdičkový hotel nebo levnější apartmá.

2. Společně spravovat rozpočet
Aby bylo možné vysvětlit zacházení s penězi, měli by rodiče pracovat s rozpočty. Pokud je stanoven rozpočet pro nákup, měly by být děti přítomny i při nakupování. Nakupované věci, např. potraviny, srovnat s předem určeným rozpočtem. Když je rozpočet vyčerpán, není možné nakupovat dál. Teenagerovi můžete dát například úkol, aby s kapesným vyšel místo víkendu celý týden.

3. Ukázat rozdíl mezi „chtít“ a „potřebovat
Žijeme v konzumní společnosti. Je důležité společně s dítětem přemýšlet o tom, jestli jisté věci skutečně potřebujeme nebo jestli se necháme nakazit konzumní horečkou. Dítě chce nový chytrý telefon, protože ho mají všichni spolužáci. Dobře, ale ne za peníze rodičů. Ukažte dítěti, jak dlouho trvá ušetřit si na nový telefon a nechte dítě, aby si na něj spořilo z kapesného..

4. Naučit se trpělivosti
Když jde o růst peněz, je rozhodujícím faktorem čas. Mluvte se svými dětmi o jejich přáních, o dlouhodobých cílech, jako je například pořízení kola. Pro našetření této částky je třeba určitá disciplína. Pro vizualizaci tohoto cíle používejte také grafiku.

5. Čím dříve začnete, tím dříve dosáhnete svého cíle
Nikdy není příliš brzy na to začít s šetřením. Jednou z možností je, dát dítěti tři průhledné nádoby. Do jedné přijdou peníze, se kterými může volně disponovat. Do druhé peníze na pevné výdaje, jako např. náklady na chytrý telefon. Třetí nádoba bude na úspory. Dítě tak vidí, jak se peníze „rozmnožují“ a utvoří si povědomí o plánování a rozpočtu. Vezměte své dítě také do banky a ukažte mu úspory. Tak se děti také naučí, odkud se peníze berou a bude menší šance, že později nadělají dluhy.

6. Dobré skutky díky úsporám
Odmalička se učit, že s částí úspor je možné udělat něco dobrého: například pomoci sousedovi v nouzi nebo dětem, kteří se nemají tak dobře, to děti od začátku vede také k odpovědnosti a empatii k ostatním.

 

Rádi vás informujeme osobně, telefonicky a on-line o službách poskytovatelů finančních služeb a Partner Bank:

Centrála:
Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linec
Tel.: +43 50 69 65-0, Fax: +43 732 66 67 67, e-mail: info@partnerbank.at
Otevírací doba: po-čt 9:00 až 17:00 a pá 9:00 až 12:00

Partner Bank spolupracuje se samostatnými poskytovateli finančních služeb. Poskytovatelé finančních služeb jsou poradci, kteří jsou tam, kde jsou potřeba – u klientů, a to i mimo pracovní dobu poboček. Díky své samostatnosti mají svobodu nabízet svým zákazníkům taková finanční řešení, která jsou opravdu nejlepší na trhu – nezávisle na standardech a poskytovatelích produktů. Takže zákazník má na výběr z více možností.

Partner Bank ručí za všechny s ní spolupracující poskytovatele finančních služeb, kteří sami nemají koncesi nebo povolení pro bankovních obchody a obchodování s cennými papíry, a tedy neručí sami. Tato záruka je omezena na korektní investiční poradenství o bankou nabízených službách pro cenné papíry s depozitem u banky. Protože jsou poskytovatelé finančních služeb samostatnými na bance nezávislými společnostmi, přijímá peníze klientů pouze Partner Bank.