Země

Partner Bank se sídlem v rakouském Linci kooperuje s poskytovateli finančních služeb v Německu, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Za účelem obchodování na území České republiky byla založena pobočka v Brně.
PARTNER BANK AG 

Goethestraße 1a, 
4020 Linz
Phone.: +43 732 6965-0
Fax: +43 732 66 67 67
E-Mail:

PARTNER BANK AG 

odštěpný závod

Nové sady 996/25
60200 BRNO
E-Mail: