Informace k řízení o
zpracování stížnosti

Vaše požadavky bereme velmi vážně. Budete-li nespokojeni se zpracováním vaší žádosti, dostanete nedostatečné vysvětlení, nebo budete-li nám chtít sdělit kritiku, informujte nás prosím.


Podání stížnosti

Se svou stížností se prosím obraťte na:

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
A-4020 Linec

Tel.: 0043.732.6965-0
Fax: 0043.732.666767
e-mail:
Telefonicky k zastižení: po-čt 9:00 až 13:00 a pá 9:00 až 12:00Partner Bank AG
Beschwerdemanagement
Goethestraße 1a, A-4020 Linz

Údaje ke stížnosti: Pro zpracování vaší stížnosti potřebujeme vaše zákaznické číslo nebo číslo depozitu. K tomu prosím doplňte vaše osobní údaje jako jméno, adresu a telefonní číslo a rovněž předmět vaší stížnosti. Potvrzení příjmu: Při telefonickém podání stížnosti vás ihned informujeme, že je váš požadavek zpracován a – nebude-li možné vaše podání vyřešit okamžitě – obrátíme se na vás do 7 bankovních pracovních dnů písemně. V průběhu telefonického hovoru můžete být rovněž informováni, zda bude nutné doložit nějaké podklady. 

Budete-li stížnost zasílat poštou, faxem nebo e-mailem, budete o obdržení vašeho podání informováni pouze tehdy, bude-li pro zpracování nutné více než 7 bankovních pracovních dnů, nebo bude-li nutné doložit další podklady.


Doba zpracování


Protože je s každou stížností zacházeno jinak, prosíme vás o pochopení, že nemůžeme uvést žádnou paušální dobu zpracování. Budeme se ovšem snažit vyřešit vaše podání do 7 bankovních pracovních dnů. Nebude-li zpracování v této lhůtě možné, o průběhu zpracování vás budeme informovat.


Uzavření řízení o stížnosti


Jakmile bude vaše stížnost přezkoumána, obdržíte písemně naše stanovisko. Nebude-li možné vaší stížnosti vyhovět, nebo bude-li to možné jen zčásti, vysvětlíme to v našem písemném sdělení. 

Nebudete-li spokojeni s rozhodnutím o vaší stížnosti, můžete se obrátit na alternativní místa pro alternativní řešení sporů (AS-Stellen):

– společná kancelář pro řešení sporů Österreichische Kreditwirtschaft,
viz www.bankenschlichtung.at

– řešení záležitostí spotřebitelů
viz www.verbraucherschlichtung.at

Můžete se rovněž obrátit na orgán dohledu nad finančními trhy (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň, nebo uplatňovat své nevyřešené nároky u běžných soudů.

Formulář stížnosti


    [cf7sr-simple-recaptcha]