Ochrana dat

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů – Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, DSG & TKG ve spojení s WAG, FM-GwG & BWG). V těchto informacích o ochraně údajů, jakož i v prohlášení o ochraně údajů, vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v souvislosti s naší webovou stránkou a také v rámci našich obchodních aktivit.

Osobní data

Osobní údaje jsou informace o subjektech údajů, jejichž identita je určená nebo ji lze určit. Informace mohou být jakékoli informace, které jsou nebo mohou být spojeny s osobou, např. vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše datum narození.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete pomocí formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, údaje, které nám poskytnete, budou u nás uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování žádosti a v případě následných otázek, bez ohledu na zvláštní zákonné požadavky na uchování jako jsou ty podle zákona o rovném zacházení pro žádosti. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Cookies

Náš web používá takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení pomocí prohlížeče.

Používáme cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás o nastavení cookies informoval a povolíte to pouze v jednotlivých případech.

Deaktivace cookies může ovlivnit funkčnost našich webových stránek.

Ukládání dat v případě smlouvy

Zpracování údajů, které nám zpřístupníte při uzavírání smlouvy, slouží výhradně k umožnění a plnění smlouvy a také ke splnění zákonných povinností (např. zákon o dohledu nad cennými papíry, zákon o praní špinavých peněz na finančním trhu).

Kromě vámi poskytnutých údajů pro kontrolu identifikace nebo kontrolu vhodnosti v rámci uzavření smlouvy se pro kontrolu praní špinavých peněz využívají také veřejně přístupné informace prostřednictvím speciálních databází (např. World Check). Dále jsou zpracovávány pouze ty veřejné údaje, které jsou nezbytné pro dokumentaci; všechny ostatní jsou smazány.

Všechny osobní údaje budou vymazány po ukončení obchodního vztahu s vámi po uplynutí vnitrostátní doby uchovávání (7 let).

Zvláštní případ poradenství založeného na IT

V případě poradenství výhradně na bázi IT prostřednictvím bankovního portálu Partner Bank budou vaše údaje analyzovány s ohledem na vaši ztrátovou kapacitu, ochotu riskovat, znalosti a preference, abychom pro vás našli vhodné portfolio správy aktiv ( automatizované rozhodování včetně profilování). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí je činěno čistě na základě vašich informací, omezuje to vaši svobodu volby s ohledem na předem definovaná portfolia.

Ochrana při přenosu dat do třetích zemí

Údržba a zlepšování našich technických služeb slouží k nejlepšímu možnému plnění našich smluvních závazků vůči Vám. K tomu je nutné, aby s námi smluvně vázaní poskytovatelé IT služeb měli přístup k našim systémům, což zahrnuje i vaše údaje. Naši poskytovatelé IT služeb sídlí v EU i mimo ni. Smluvně stanovené standardní ochranné doložky zajišťují dodržování všech opatření na ochranu údajů při spolupráci s poskytovateli IT služeb mimo EU.

Vaše práva

Máte základní právo na

  • Informace o vašich osobních údajích,
  • Opravu nebo vymazání vašich údajů, pokud jsou nesprávné nebo nejsou nezbytné pro obchodní vztah,
  • Námitku proti zpracování, pokud to není v rozporu se zákonnými požadavky,
  • Přenositelnost dat,
  • Odvolání uděleného souhlasu.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo že vaše nároky na ochranu údajů byly jiným způsobem porušeny, máte právo podat stížnost našemu pověřenci pro ochranu údajů a rakouskému úřadu pro ochranu údajů.

Bezpečnost

Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou: Při přenosu a ukládání osobních údajů používáme nejnovější bezpečnostní programy a nejbezpečnější metody kódování a šifrování a také systémy kontroly přístupu, abychom je co nejlépe ochránili před neoprávněným přístupem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na

datenschutzbeauftragter@partnerbank.at

Stav: květen 2018