Prvotřídní podpora pro nejlepší možné poradenství

Partner Bank, bankovní ústav se sídlem v Rakousku, spolupracuje s profesionálními, samostatnými poskytovateli finančních služeb v Německu, Rakousku, Maďarsku, Česku, na Slovensku a ve Slovinsku.

U Partner Bank je jméno programem. Požadujeme rovnocenné partnerství s profesionálními poskytovateli služeb – a to už od roku 1992.

V centru fundovaného poradenství u klientů jsou důvěra a odpovědnost.

Know-how, sociální kompetence a hospodářský úspěch posilují kompetentní a přátelská péče poskytovaná zaměstnanci banky, prvotřídní technická podpora, nepřetržité pokračovací vzdělávání, odborná školení a semináře o cenných papírech s odvětvovými experty.

Partner Bank umožňuje poskytovatelům finančních služeb a jejím klientům přístup k fondům mnoha renomovaných tuzemských a zahraničních fondových společností a rovněž ke kvalitním akciím a dluhopisům.

Jako depozitní banka nabízí zákazníkům všechny výhody celého trhu s cennými papíry v jediném depozitu. Všechny transakce, například nákup, prodej, spořicí a zálohové plány, jsou realizovány plynule.

Poskytovatelé finančních služeb a jejich klienti mají prostřednictvím on-line zákaznického servisu přehledně k dispozici komentáře k trhu a výpisy z depozitů s denními aktuálními kurzy.

„Poskytovatele finančních služeb při tom
podporují servisní služby Partner Bank, aby mohli klientům co nejlépe radit a pomáhat“

Výhody


Díky nepřetržitému kontaktu se servisním týmem mají naši partneři nepřetržité spojení s Partner Bank.

 • Povolení pro investiční poradenství
 • Přístup k nejlepším investičním fondům, ETF, dluhopisům, akciím a fyzickému zlatu
 • Exkluzivní produkty banky pro správu majetku
 • denní peníze / termínované vklady / úvěry z cenných papírů
 • On-line servisní platforma
 • Ochrana zákazníka

Spolehlivý partner

Oproti čistým platformám není Partner Bank obchodním prostředníkem, ale depozitní bankou, která podléhá přísnému bankovnímu dohledu a dohledu nad obchodováním s cennými papíry. Díky specializaci na oblast cenných papírů Partner Bank nadprůměrně splňuje požadavek na podíl kapitálu. V centru spolupráce jsou důvěra a odpovědnost. Rovnocenné partnerství.

Země investování Rakousko

U depozitů cenných papírů se jedná o majetek klienta oddělený od majetku banky. To znamená, že banka nebude hodnoty v depozitu klienta nijak vlastnit. Neomezené vlastnictví zůstává zákazníkovi.

„Jeden formulář žádosti pro všechny cenné papíry, jeden kontaktní partner, jedna fakturace, jeden depozit.“


Co znamená krytí?

Partner Bank ručí po registraci finančního poskytovatele služeb u vnitrostátního dohledového orgánu za všechny s ní spolupracující poskytovatele finančních služeb, kteří sami nemají koncesi nebo povolení pro bankovní obchody a obchodování s cennými papíry. Tato záruka je omezena na korektní investiční poradenství o bankou nabízených službách pro cenné papíry s depozitem u banky. Protože jsou poskytovatelé finančních služeb samostatnými společnostmi, přijímá peníze klientů pouze Partner Bank.

„Spolupráce umožňuje kvalitní investiční
poradenství s velkým výběrem fondových společností, akcií, dluhopisů, certifikátů a alternativních investic.“


IT podpora


S on-line servisní platformou mají poskytovatelé finančních služeb k dispozici zabezpečený, komplexní zdroj informací o svých zákaznících a poskytovaných službách, a mohou tak svým zákazníkům co nejlépe radit a pomáhat.


 • On-line dotazování depozitu a účtu
 • Zaměření – výběr nejlepších akcií, dluhopisů, fondů, ETF
 • Analýzy trhu
 • Uživatelsky přívětivé nástroje pro poradenství zákazníkům a péči o ně
 • Stahování všech informací, formulářů a složek.

Staňte se i vy spolupracujícími partnery!


Podmínkou správných tržních a na klienta orientovaných produktů a služeb je úzká spolupráce mezí bankou a poskytovateli finančních služeb.


V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na