Sociální angažovanost

Společenská a sociální odpovědnost je součástí podnikové kultury Partner Bank. Partner Bank spatřuje svůj podnikatelský závazek v tom, že bude výrazně přispívat k hospodářskému rozvoji klientů, zaměstnanců a poskytovatelů služeb.

Vlastníkem Partner Bank je nadace „Foundation for Social and Economic Development“. Tato nadace se zaměřuje na podporu sociálního a hospodářského rozvoje. Za tímto účelem nadace vytvořila také Two Wings (www.twowings.com) veřejně prospěšnou organizaci podporující vzdělávání mladých lidí.

Již více než 25 let podporuje společně s poskytovateli finančních služeb a zákazníky a za spolupráce se sítí Two Wings pečlivě vybrané rozvojové projekty.Partnerství se sítí Two Wings.


Partner Bank tvoří silné partnerství se sítí Two Wings od roku 1996. Základem každého udržitelného rozvoje je pro Two Wings rozvíjení potenciálu lidí. Filozofií Two Wings je podpora budoucnosti pomocí vzdělávání. Tato myšlenka se jako červená nit táhne všemi projekty, které Two Wings celosvětově podporuje. Protože podpora může být udržitelně využívána pouze tehdy, když lidé, které chceme podporovat, nebudou dlouho závislí na naší podpoře, ale bude pro ně tato podpora pouze impulzem, aby se sami stali aktivními a změnili a zlepšili svou situaci. Klíčem úspěchu je při tom vzdělání.


Klienti Partner mají možnost na vyžádání podporovat dárcovství pečlivě vybraných projektů, v souvislosti s produktem Two Wings. Společnou devízou je přitom „Pomocí vzdělání podporovat budoucnost – každá dividenda se počítá“. Two Wings podporují významné rozvojové projekty zaměřené na vzdělávání na jižní polokouli – protože ty jsou udržitelně nejefektivnější formou rozvojové činnosti. Pomocí příspěvků ze „severu“ na „jih“ společně přispíváme k udržitelnému zlepšení životních podmínek lidí z chudých oblastí naší planety. Bližší informace naleznete na www.twowings.com

Základem každého udržitelného rozvoje je rozvíjení potenciálu lidí.